Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Nominálna konvergencia

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5345
Posledná úprava
26.09.2017
Zobrazené
1 111 x
Autor:
strapacik007
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Nominálnou konvergenciou sa v širšom zmysle chápe konvergencia určitých makroekonomických indikátorov k úrovniam zabezpečujúcim makroekonomickú stabilitu v ekonomickom integračnom zoskupení. V užšom zmysle ju pre kandidátov na vstup do eurozóny definuje Maastrichtská zmluva (Zmluva o EÚ).

Už Delorsova správa z roku 1989 poukázala na dôležitosť konvergencie makroekonomických ukazovateľov z hľadiska vytvorenia menovej únie. Aj z tejto správy vychádzala Maastrichtská zmluva, v ktorej sa uvádza, že zavedenie jednotnej meny by nebolo možné bez udržateľnej hospodárskej konvergencie a určitého stupňa ekonomickej a sociálnej súdržnosti. Neadekvátny priebeh konvergencie v jednotlivých krajinách by totiž mohol viesť k prehĺbeniu ekonomických problémov v menovej únii. Vstup členských štátov Európskej únie do eurozóny je podmienený splnením maastrichtských kritérií. Tieto kritériá sa chápu ako približovanie číselných hodnôt inflácie a dlhodobých úrokových sadzieb pristupujúcich krajín k hodnotám prevažujúcim v eurozóne, stabilizácia ich výmenných kurzov voči euru počas dvojročného členstva v ERM II a rešpektovanie fiškálnej disciplíny.

Kľúčové slová:

Nominálna konvergencia

Európska únia

maastrichtské kritéria

kritéria

synergia

trade-offObsah:
  • Nominálna konvergencia nových členských štátov Európskej únie
    Plnenie maastrichtských kritérií
    Nominálna a reálna konvergencia − synergia alebo trade-off?
    Kritériá nominálnej konvergencie