Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
4 nových

Ekotoxikológia

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10938
Posledná úprava
19.06.2019
Zobrazené
1 643 x
Autor:
bosorkay
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ekotoxikológia sa zaoberá štúdium dôsledkov vplyvu chemických a iných toxických materiálov na ekosystémy, na procesy prebiehajúce v ekosystémoch ako aj na jednotlivé komponenty bioty.
I. Úvod - terminológia a obsahová náplň predmetu - oboznámenie sa s procesmi ktoré: významne produkujú do prostredia chemikálie rôzneho druhu a spôsobmi a metódami ich kontroly v dobe, keď tvoria nebezpečné látky; zapríčiňujú exponovanie fauny, flóry a ekosystémov nebezpečnými toxickými látkami; môžu ovplyvniť niektorý z prírodných alebo fyzikálnych stresorov a následne tak zapríčiniť zmeny v ekosystémoch. - chemodynamika - zahŕňa celý proces produkcie chemikálie, jej pohyb až po potenciálne miesta v prírode, ktoré ohrozuje. - trasa kritickej expozície - úsek pohybu chemikálie, v ktorom ohrozuje biologických príjemcov: ak poznáme chemodynamiku a organizáciu bioty (jej trajektóriu v ekosystéme), môžeme pristúpiť k stanoveniu nebezpečia, či charakteristike stresoru
- stanovenie ekologického rizika (ERA) - Ecological Risk Assesment

Kľúčové slová:

ekotoxikológia

ekosystém

freóny

halóny

ropa

dusičnany

toxické kovy

kontaminácia

hliník

polychlórované bifenyly

tenzidy

atrazínObsah:
 • Úvod
  Najvážnejšie formy environmentálnej kontaminácie a kategórie toxicity
  Fosfátové detergenty a tenzidy
  Pesticídy
  Klasifikácia pesticídov cieľových objektov
  Atrazín
  Malation
  Fnitrotion
  Freóny
  Halóny
  Polychlórované bifenyly
  Butylcínové zložky
  Hliník
  Rádionuklídy
  Ťažké a iné toxické kovy
  Ropa
  Dusičnany a dusitany
  Dioxíny
  Transport a modeling imisií
  Chránené územia a kontaminácia