Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Chemický priemysel a životné prostredie

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10252
Posledná úprava
13.11.2018
Zobrazené
6 794 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Človek celé tisícročia žil v prírode tak, že len nepatrne narúšal svojimi niektorými činnosťami rovnováhu prírody. Výraznejšie lokálne narúšania tejto rovnováhy začali ťažbou rúd a ich spracovaním (Cu, Zn, Au, Ag, Fe). Rozvojom poznania zákonitostí prírody, objavenie parného stroja, a najmä výroba elektrickej energie, výrazne zmenili postavenie človeka v prírode.
Zmenil sa jeho hodnotový systém, všetky svoje schopnosti venuje na uspokojenie neustále narastajúcich potrieb. Sortiment potrieb neustále narastá do šírky, aj do hĺbky nad rámec potrieb k zachovaniu života. V minulom storočí bolo územie Slovenska pokladané za agrárnu oblasť. Po druhej svetovej vojne sa však vybudoval rozmanitý priemysel (ľahký, ťažký). V povojnových časoch sa sledovala najmä produkcia výroby, takmer minimálna pozornosť sa venovala priemyselným odpadom, bezodpadovým technológiám. Stavaním vysokých komínov s výbornými rozptyľovacími podmienkami, vypúšťaním priemyselných odpadov do povrchových vôd, ukladaním na skládky s možnosťou priesaku, sa lokálne narušenia rovnováhy v prírode zmenili na regionálne, až globálne.

Kľúčové slová:

chemický priemysel

životné prostredie

znečistené ovzdušie

skleníkový efekt

kyslé dažde

ozón

znečisťovanie vody

agrochemikálie

odpady

skládkovanieObsah:
 • Úvod
  Chemický priemysel Slovenska
  Životné prostredie
  Znečistenie ovzdušia
  Skleníkový efekt
  Ozón
  Kyslé dažde
  Znečisťovanie vody
  Znehodnocovanie pôdy
  Odpady
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje: