Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Marketingová štúdia - penzión

«»
Prípona
.doc
Typ
projekt
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2634
Posledná úprava
01.03.2017
Zobrazené
6 217 x
Autor:
borka2608
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:

Poslanie, vízia a predmet činnosti spoločnosti Penzión Zornička:

Poslanie firmy:
Poslaním našej firmy je čo najefektívnejšie využívanie všetkých vedomostí, skúseností a zručností nášho pracovného potenciálu, ktorým ponúkame predovšetkým zahraničnému klientovi komplexné služby v oblasti nadštandardného ubytovania, kvalitným reštauračných služieb a plného doplnkového servisu. Garantujeme našu maximálnu flexibilitu z pohľadu stále sa meniacich potrieb a požiadaviek našich „náročnejších“ zákazníkov. Taktiež sa snažíme o rozvoj cestovného ruchu v atraktívnej a nemenej známej turistickej oblasti akou bezpochyby sú aj Donovaly.

Vízia firmy:
Chceme sa dostať na popredné miesta nielen v slovenskom rebríčku poskytovania reštauračných a ubytovacích služieb, ale i na prvé miesto v povedomí širokej verejnosti. Nechceme sa zaoberať len kľúčovými aktívami (financie, štruktúra), ale chceme skôr stavať na ľudskej stránke podnikania, reakciách, znalostiach a schopnostiach. Našou prioritou je patriť medzi firmy s vysokým štandardom, kvalitou, spoľahlivosťou a profesionalitou pri udržiavaní stálych, ale získavaní nových zákazníkov. Chceme získať podporu zo strany našich zamestnancov i zákazníkov, čo by viedlo ku dlhoročným spokojným a spoľahlivým vzťahom.

Kľúčové slová:

opis firmy

marketingová filozofia

produkčná koncepcia

marketingový mix

marketingová komunikácia

strategické plánovanie

marketingový projektObsah:
 • ŠTÚDIA č.1 - Charakteristika a opis firmy
  1. Základné údaje o spoločnosti
  2. Poslanie, vízia a predmet činnosti spoločnosti
  3. Legislatívna forma
  4. Kapitál podniku
  5. Oblasti nákupu
  6. Zoznam dodávateľov
  7. Odbyt
  ŠTÚDIA č.2 - Marketingové filozofie a úloha marketingu
  1. Produkčná koncepcia
  2. Produktová koncepcia
  3. Predajná koncepcia
  4. Marketingová koncepcia
  5. Koncepcia spoločenského marketingu
  6. Marketingový mix
  7. Produkt
  8. Cena
  9. Marketingová komunikácia
  ŠTÚDIA č.3 - Strategické plánovanie
  1. Strategické plánovanie
  2. Definícia poslania
  3. Podnikové ciele
  4. Podnikateľské portfólio
  ŠTÚDIA č.4 - Marketingové prostredie
  1. Analýza SWOT
  2. Analýza zákazníkov
  3. Analýza konkurencie
  4. Analýza dodávateľsko - odberateľských vzťahov
  5. Analýza marketingového makro prostredia
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Synek, M. a kol.: Manažérska ekonomika. Praha: Grada Publishing, 1996
 • Bartáková, G. - Cibáková, V. - Štarchoň, P.: Základy marketingu. Bratislava: 2007
 • ŠLOSÁR, R.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Bratislava, SPN 1992.
 • ĎAĎO, J.: Marketing v drobnom a strednom podnikaní, Banská Bystrica, 1994.
 • Kotler, P.: Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2001