Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Elektroenergetika - ochrana budov pred bleskami

«»
Prípona
.ppt
Typ
prezentácia
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12663
Posledná úprava
10.08.2020
Zobrazené
1 723 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Neobyčajne rýchly vývoj elektroniky v posledných rokoch vyvolal veľký nárast potreby ochrany proti škodlivým vonkajším vplyvom.Medzi nimi dominuje nepriaznivé pôsobenie elektromagnetických polí. Tie sú vyvolávané pôsobením prírodných javov (blesk) alebo umelo (statická elektrina, spínacie javy a pod.). Najzávažnejším škodlivým vplyvom v súčasnosti sú bleskové výboje. Je to tak preto, že sa v priebehu relatívne krátkeho času uvoľňuje obrovské množstvo energie...

Kľúčové slová:

elektroenergetika

blesk

ochrana pred bleskom

výboj

prepätie

atmosféra

atmosférický výboj

bleskozvod

uzemňovač

aktívny bleskozvodObsah:
 • Úvod do problematiky
  Súčasný stav
  Výhody, nevýhody, možnosti rozvoja
  Záver, vlastné stanovisko
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • P.Bystriansky , elektroenergetika,[1.vyd. Praha : Computer Press, 2002. 1022 s. ISBN 80-7226-667-5.]
 • ATP journal- odborný časopis dostupný na internete: http://www.atpjournal.sk
 • EUROVOLT, Autormi väčšiny textov ne tejto stránke, sú pracovníci Technickej univerzity Košice, Fakulty elektrotechniky a informatiky. Dostupné na internete: < http://www.eurovolt.sk >