Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Základy účtovníctva - prednášky

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37226
Posledná úprava
04.04.2011
Zobrazené
1 203 x
Autor:
lucyliu
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
prednášky z predmetu "Základy účtovníctva"

Účtovníctvo (Ú) sa už od svojho vzniku formovalo ako systém umožňujúci zaznamenať a poskytovať požadované údaje. Začiatky podvojnej sústavy Ú siahajú až do 13. stor. 1. tlačová kniha – Spis jezuického mnícha Paciolli-ho z r. 1494. Jednoduché Ú – 16. stor. a 1. ucelený spis – 17. stor. Savari. Hlavný dôvod vzniku Ú bo daný praktickými potrebami sledovania obchodných vzťahov. Účtovné informácie svojím obsahom sú neoddeliteľnou súčasťou manežérskej práce. Efektívne využívanie vo veľkej miere ovplyvňuje hospodársky proces podniku a dosahované výsledky. Po obsahovej stránke správne a hodnoverné informácie sú základom pre riadenie a rozhodovanie pri ktorom sa uplatňuje pragmatická stránka účtovných informácií.
Aby boli prínosom pre menežérov, je potrebné:

a) aby si osvojili základné účtové princípy a pojmy, b) aby vedeli správne interpretovať informačnú hodnotu každého účtu v súvislosti medzi účtami účt. výkazmi. Ú plní celý rad funkcií vyplývajúcich z jeho postavenia v podnikovom informačnom systéme a daný možnosťami účt. evidencie.  

Kľúčové slová:

účtovníctvo

prednášky

funkcie účtovníctva

majetok

cena

náklady

DPHObsah:
 • Ú plní celý rad funkcií vyplývajúcich z jeho postavenia v podnikovom informačnom systéme a daný možnosťami účt. evidencie.
  Ú je informačný systém, ktorý dokumentuje podnikateľskú činnosť a poskytuje informácie širokému okruhu užívateľov.
  Predmet finančného Ú
  Povinnosť viesť Ú
  Podnikateľské subjekty
  Základné funkcie účtovníctva
  Všeobecne uznávané účtovné zásady
  Základné pojmy
  Majetok
  Oceňovanie majetku
  Kolobeh majetku
  Zdroje majetku
  Súvaha
  Hospodárske operácie
  Interné výnosy a Interné náklady
  Sústava účtov
  Súvahové účty
  Výsledkové účty
  Rámcová účtovná osnova
  Účtový rozvrh
  Účtovanie na účte krátkodobé bankové úvery
  Účtovanie nakupovaných zásob
  Účtovanie DPH
  Kontrola vecnej správnosti účtovných zápisov
  Účtovanie škôd
  Zisťovanie výsledku hospodárenia
  Účtovná závierka
  Uzávierka účtov

Zdroje:
 • doc. Ing. Anna Látečková PhD.