Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Vypracované otázky z predmetu Finančný manažment

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46640
Posledná úprava
02.05.2016
Zobrazené
868 x
Autor:
Artemis741
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Definícia finančného manažmentu a jeho postavenie v organizačnej štruktúre podniku
Finančný manažment sa zaoberá finančnými aspektmi činnosti podniku, organizovaní a riadení finančných procesov v podniku v podmienkach trhovej ekonomiky. Vedeckým základom FM je teória podnikových financií.

Obsah FM:
- Organizovanie a riadenie finančných procesov v podniku v podmienkach trhovej ekonomiky
- Pôsobenie ekonomického prostredia na FM podniku
- Finančná analýzy podniku
- Finančné plánovanie podniku
- Zdroje podnikového kapitálu
- Finančná štruktúra podniku
- Optimalizácia kapitálovej štruktúry podniku
- Vklad kapitálu do dlhodobého majetku
- Výpočet kapitálových výdavkov projektu
- Výpočet peňažných príjmov projektu
- Hodnotenie efektívnosti investičných projektov, metódy hodnotenia: dynamické, statické, nákladové kritériá
- Manažment pracovného kapitálu, potreba a financovanie obežného majetku podniku
- Finančné investovanie, výnosnosť a rizikovosť finančných investícií
- Platobný styk podnikov

Kľúčové slová:

finančný manažment

štruktúra podniku

vlastníci

manažment

finančná analýza

kapitálové aktíva

rizikovosťObsah:
 • 1. Definícia finančného manažmentu a jeho postavenie v organizačnej štruktúre podniku
  2. Základné činnosti finančného manažmentu v podniku
  3. Základné úlohy finančného manažmentu v podniku
  4. Vzťahy vlastníkov a manažérov, problém agentstva
  5. Inflácia a jej pôsobenie na finančný manažment podniku
  6. Vplyv verejných financií na manažment podniku
  7. Pôsobenie stavu meny a monetárnej politiky na financie podnikateľskej sféry
  8. Vplyv rozvoja finančnej infraštruktúry vo svete a v SR na podnikateľské financie
  9. Význam finančnej analýzy a informačné zdroje pre finančnú analýzu
  10. Metódy finančnej analýzy
  11. Vzťahy medzi finančnou analýzou a finančným plánovaním
  12. Štruktúra a obsah krátkodobého a dlhodobého finančného plánu podniku
  13. Postup, metódy a modely využívané pri tvorbe finančného plánu
  14. Podstata kontroly finančného plánu podniku, preplánovania a znovuplánovanie
  15. Finančný trh ako zdroj podnikového kapitálu
  16. Delenie finančného trhu a nástroje (doplniť)
  17. Inštitúcie finančného trhu
  18. Teoretické školy optimalizácie kapitálovej štruktúry
  19. Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie o optimalizácii kapitálovej štruktúry podniku
  20. Postup pri kvantifikácii nákladov na kapitál podniku a jeho jednotlivých zložiek
  ...
  ...
  ...
  49. Základné druhy a formy dividend
  50. Dividendové teórie
  51. Faktory ovplyvňujúce dividendovú politiku..................................................
  52. Platobná neschopnosť a poruchy platobného styku
  53. Hotovostný platobný styk
  54. Bezhotovostný platobný styk
  55. Metódy a nástroje tuzemského platobného styku
  56. Metódy a nástroje platenia v zahraničnom styku
  57. Súčasné formy komunikácie v platobnom styku medzi bankou a podnikom
  58. Formy vstupu podnikov do medzinárodných finančných vzťahov
  59. Manažment translačného menového rizika
  60. Manažment transakčných menových rizík
  61. Manažment ekonomického menového rizika
  62. Motívy fúzií
  63. Spôsoby finančného vyrovnania fúzií
  64. Rovnováha finančných pohľadávok a finančných záväzkov
  65. Peňažné vzťahy v oblasti podnikovej činnosti
  66. Základný finančný cieľ podnikateľskej činnosti, koncepcie riešenia formulácie základného cieľa
  67. Podstata manažérskych financií a základné pojmy finančného rozhodovania
  68. Všeobecná charakteristika kapitálu, ekonomický kapitál