Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Prednášky z predmetu Základy práva

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39879
Posledná úprava
25.03.2012
Zobrazené
853 x
Autor:
suzu
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Základné pojmy
Právo
- subjektívny zmysel – je to subjektívna možnosť subjektu konať spôsobom aprobovaným (dovoleným) právnou normou a domáhať sa ochrany tohto oprávnenia
- objektívny zmysel – je usporiadaný súbor právnych noriem platných na určitom území ( angl. law)

Právny poriadok – charakteristické znaky:
- všeobecná záväznosť
- štátom uznaná, stanovená forma (na SR zákon)
- štátne donútenie – jedine štát má monopol na vynucovanie práva (polícia, súdy, prokuratúra)
- obsahová nerozpornosť – normy si nesmú odporovať
- stabilita – nemeniť každý deň

Funkcie práva
- poriadková
- nástroj riešenia sociálnych konfliktov (dôchodci x zamestnanci)
- nástroj cielených sociálnych zmien (upravuje správanie ľudí - upravuje nie len právo ale aj morálka)
...

2. Pramene práva
a) materiálne – spol. podmienky, ktoré sú zdrojom zmien práva, napr.: vývoj vedy a techniky
b) formálne – môžeme z neho právo spoznávať. Patrí:
- normatívne právne akty – sú v nich vyjadrené zákony, vyhlášky ministerstiev, výnosy a opatrenia, ústava => všetko v zbierke zákonov
- precedensy a sudcovské právo – najmä v anglo-americkom právnom systéme – ako sa v minulosti riešil prípad tak sa rovnako uplatní aj dnes
- právne obyčaje- vo VB – zachovávajú sa pravidlá vytvorené pred rokom 1189. Najväčší význam v stredoveku malo pri pozemkoch.
Zachovalo sa tradíciami. Musí mať 2 znaky: dlho sa používať a musia byť presvedčení, že je správne. Štátna moc ich rešpektuje, vynúti ich plnenie.
- normatívne zmluvy – najmä v medzinárodnom práve. Musia byť dobrovoľné na základe zmluvy. Kolektívne zmluvy upravujú práva a povinnosti pre zamestnancov čiže účastníkov.
...

Kľúčové slová:

obchodné právo

vlastnícke právo

rodinné právo

ústavné právo

občianské právo

obchodno-záväzkové právoObsah:
 • 1. Základné pojmy
  2. Pramene práva
  3. Ústavné právo
  4. Občianske právo
  5. Vlastnícke právo
  6. Rodinné právo
  7. Rodičovske právo
  8. Záväzkovo-právne vzťahy
  9. Dedičské právo
  10. Trestné právo
  11. Procesné právo
  12. Obchodné právo