Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Poznámky z prednášok - Základy manažmentu

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8565
Posledná úprava
21.03.2018
Zobrazené
1 171 x
Autor:
mschumi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
PLÁNOVANIE A ROZHODOVANIE
- funkcie manažmentu
PLÁNOVANIE
- Proces určovania podnikových cieľov a smerov, ktorými sa podnik chce v budúcnosti uberať.
- Cieľavedomá a sústavná činnosť určujúca čo bude organizácia robiť za účelom dosiahnutia svojich cieľov
- Systematický rozvoj cielených programových činností na dosiahnutie podnikových cieľov založených na analyzovaní, vyhodnocovaní a triedení predvídaných príležitostí.

Prístupy k plánovaniu
1, Kladný - zvýšenie podnikového úspechu, maximalizácia zisku
2, Ochranný - minimalizácia zisku v neistých a meniacich sa podmienkach

Kľúčové slová:

plánovanie

rozhodovanie

organizácia

kontrolovanie

kontrola kvalityObsah:
 • Plánovanie a rozhodovanie
  Plánovanie
  Stupne v plánovacom procese
  Druhy plánov
  Štruktúra rozhodovacieho procesu
  Podmienky a nástroje rozhodovacieho procesu
  Predchádzanie a zmierňovanie rozhodovacieho rizika
  Organizácia a organizovanie
  Organizačná štruktúra podniku
  Riadiaca štruktúra podniku
  Faktory vplývajúce na organizačnú štruktúru výroby a riadenia podniku:
  Základné prístupy k tvorbe organizačnej štruktúry výroby a riadenia podniku:
  Typy organizačných štruktúr výroby a riadenia podniku
  Tvorba organizačnej štruktúry sa riadi podľa piatich základných princípov:
  Líniová organizačná štruktúra
  Funkčná organizačná štruktúra
  Funkcionálna organizačná štruktúra
  Líniovo - štábna organizačná štruktúra
  Kontrolovanie
  Rozdelenie druhov kontrol
  Proces kontrolovania:
  Práca kontrolóra
  Uskutočňovanie kontrolnej funkcie
  Kontrola kvality