Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Podnikové financie - prednášky z EUBA za celý semester

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40848
Posledná úprava
11.11.2012
Zobrazené
475 x
Autor:
lada.kostkova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Charakteristika podnikových financií, finančná politika a finančné ciele podnikateľskej činnosti
Pohotové peňažné prostriedky - najlikvidnejšia zložka majetku (možno ich okamžite použiť na úhradu záväzkov) pohotové peňažné prostriedky(PPP), východisko pre posudzovanie platobnej schopnosti podniku pri neustálom pohybe peňazí a kapitálu podnik vstupuje do rôznych vzťahov s rôznymi subjektmi (banky, ZC...)

Podnikové financie = sústava peňažných vzťahov do ktorých podnik vstupuje jednak pri získavaní finančných zdrojov, pri ich alokovaní (rozmiestňovaní) do jednotlivých zložiek majetku, pri produktívnom využívaní tohto majetku a pri rozdeľovaní dosiahnutých výsledkov...

Finančné riadenie podniku a jeho kategórie
Finančné rozhodovanie a jeho kategórie

- Finančné rozhodovanie je súčasťou finančného riadenia podniku
- finančné riadenie je organickým spojením 2 procesov, pričom jedeným z nich je finančné rozhodovania druhým je realizácia rozhodovania
- k základným kategóriám finančného rozhodovania patrí:
Zisk
Peň. toky v hotovosti (cash-flow)
Úrok a úrokové miera
Časová hodnota peňazí
Riziko a neistota
Priemerná miera výnosu
Náklady alternatívnych (stratených) príležitostí

...

Kľúčové slová:

podnikové financieObsah:
 • Charakteristika podnikových financií, finančná politika a finančné ciele podnikateľskej činnosti
  Finančné riadenie podniku a jeho kategórie
  Finančné rozhodovanie a jeho kategórie
  Financovanie podniku, majetková a finančná štruktúra
  (Finančná a kapitálová štruktúra podniku)
  Získavanie vlastného kapitálu z externých zdrojov
  Získavanie vlastného kapitálu z interných zdrojov
  Získavanie finančných zdrojov úverovou formou
  (Získavanie kapitálových zdrojov úverovou formou)
  Finančná podpora podnikov
  Finančné rozhodovanie o alokácií kapitálu
  Finančné investície a finančné investovanie
  (Alokácia kapitálu do finančných investícii)
  Burza, burzové operácie a burzové obchody
  Finančné vzťahy podniku k zahraničiu
  Stanovenie hodnoty podniku (ocenenie podniku)
  Finančné hospodárenie v osobitných podmienkach