Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Organizácia manažérskej práce - prednášky

«»
Prípona
.rar
Typ
prednášky
Stiahnuté
48 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42305
Posledná úprava
19.08.2013
Zobrazené
856 x
Autor:
sunnygirl4
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Osobnosť manažéra

Osobnosť – súhrn získaného a nadobudnutého psychických a fyzických znakov charakteristík pôsobiacich vo vzájomnej harmónií

Charakteristiky:
• získané - narodené – temperament, inteligencia, čiastočne získané morálno -vôlové povahové
• nadobudnuté - rozumové zručnosti a schopnosti, sú získané počas života – štúdiom, tréningom, školením

Temperament
- Dynamika ľudského správania
- Dynamika je spôsobená dráždivosťou nervovej sústavy, na ten istý podnet reaguje každý iným spôsobom

Temperamentné typy podľa Hypokratesa:
a) Sangvinik – silný typ, typ pružný, dynamický, tvorivý, komunikatívny, nedôsledný, musí mať okolo seba ľudí, ktorí prácu dotiahnu dokonca, na kritiku veľmi aktívne reaguje, bráni sa, kričí, ale rýchlo na to zabudne, rozhodujúca telesná tekutina je krv
b) Flegmatik – silný typ, nie je lenivý, sú pracovitý, sú komótny, majú pomalšie reakcie, nie sú kreatívny pokiaľ ide o kritiku osobnosti, sú nevšímavý, pohoďáci, majú zmysel pre systematickú prácu (ak sa mu pridelí úloha veľkého rozsahu, rozdelí si ju na časti a každý deň systematicky pracuje aby sa nedostal do časovej tiesne), napr. účtovníci, analytici,... môže pracovať ako tímový hráč, je dobrý do kolektívu, ale môže fungovať aj sám, má zodpovednosť, je nevšímavý ku kritike, jeho reakcie nie sú intenzívne, v tele mu koluje hlien
c) Cholerik – silný typ, dynamický, pružný až nervózny, veľmi ľahko podrážditeľný, ale za to dôsledný. Ak ho podráždime, zareaguje prudko, nezabudne, v tele mu koluje žlč
d) Melancholik – slabý typ, pesimistický, senzitívny, sú kritický a sebakritický, vynikajúco vedia pracovať s číslami, s tabuľkami, s grafmi, verne slúžiaci, keď je k nemu manažér spravodlivý, ak sa mu spraví raz podraz, jeho dôvera sa stratí a už nikdy to nebude ono, diskrétny pracovník, nie je klebetný, nerád sa vystavuje do popredia na obdiv, v tele mu koluje čierna žlč

Temperament je nemenný, s akým sa narodíme, taký ho máme až do smrti.
Pri výbere ľudí do zamestnania je to dôležité, aby sme vedeli vytvoriť pracovné tímy,...

Somatická teória temperamentu, popisuje tri základné typy:
a) Piknik – proporcionalita telesných tvarov, ruka, hlava, spôsob pohybu, má veľkú okrúhlu hlavu aj tvár, krátky krk a krátke končatiny, majú okrúhlu dlaň alebo v tvare horizontálnej elipsy, prsty krátke a hrubé, chrbtová strana dlane je mäkká s jamkami na hánkových stavcoch
Dva typy ľudí: človek veľmi veselý – z očí mu idú iskričky, ukecaný ľudia, veľmi komunikatívny, ľahko nadväzujú kontakty, kamarátsky, často sa vystavujú na obdiv, stredobod pozornosti, labužníci, maškrtníci, majú radi zábavy, akékoľvek spoločenské udalosti a každú životnú situáciu si otočia vo svoj prospech. Pohybujú sa pomerne rýchlo, dynamicky, meniaci smer robia otočkou na päte (typický sangvinik)
Človek melancholik - smutné hlboké oči, málovravný, málo komunikatívny, ťažko nadväzujú kontakt s okolím, neradi sa stavajú do centra pozornosti a nepotrpia si na spoločenské udalosti zábavné, sú uzavretý, spôsob pohybu je iný ako u veselého človeka, pohybujú sa ležérne

b) Atlét – má absolútne proporcionálnu postavu, pekná kostra, pekné svalstvo, chodia vzpriamene, postavu si udržiavajú do vysokého veku. Typický tvar atléta je ovál, majú oválnu hlavu, tvár je symetrická s pomerne výraznými črtami. Typickú ruku atléta charakterizuje ovál, ruka je tvrdá. Elegantne si vykračujú.
...

Kľúčové slová:

manažér

osobnosť manažéra

roly podľa Mintzberga

pracovné porady

tímy

vedenie ľudí

delegovanie

rozhodovanie

štýly vedenia ľudí

komunikáciaObsah:
 • Osobnosť manažéra
  Temperament
  Inteligencia
  Povaha
  Rozumové schopnosti a zručnosti
  Osobnosť manažéra
  Moc, právomoc, zodpovednosť
  Delegovanie
  Prvky delegovania
  Nedelegovateľné činnosti
  Faktory ovplyvňujúce proces delegovania
  Rozhodovanie
  Metódy rozhodovania
  Stupne (kroky) rozhodovacieho procesu
  Riziko
  Metódy zmierňovania rizika:
  Pracovné porady
  Funkcie
  Organizácia pracovnej porady má 3 etapy:
  Usadenie účastníkov porady
  Tvorba skupín a práca so skupinami
  Ako by mal manažér pracovať s neformálnymi skupinami?
  Využívanie mozgovej kapacity
  Vedenie ľudí
  Faktory ovplyvňujúce vedenie ľudí
  Klasický prístup
  Manažérska mriežka
  Autokratický štýl
  Demokratický štýl
  Liberálny
  Manažérska mriežka (mriežka riadiaceho správania)
  Štýl vedenia ľudí
  Kompetentnosť manažéra
  Tímy a tímová organizácia
  Manažérske roly podľa Mintzberga
  1. Interpersonálne roly
  2. Informačné roly
  3. Rozhodovacie roly
  Motivácia, motivačné mechanizmy, teórie, stratégie
  Stupne Maslowovej pyramídy
  Motivačné mechanizmy (motivátory)
  Komunikácia
  Prekážky v komunikácii (komunikačné bariéry)
  Mikrobariéry
  Prekonávanie prekážok v komunikácii – metódy
  Sprostredkovávanie správ (informácií)
  Zásady vedenia rozhovoru
  Neoficiálne komunikačné kanály
  Zásady ergonómie a komfortizácia pracoviska