Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Manažment podniku - komplet prednášky

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4680
Posledná úprava
01.10.2017
Zobrazené
1 266 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Manažment ako praktická činnosť - obsahuje v definícii 3 základné východiská - zmysluplnosť; obsahuje základné znaky - použitie určitých krokov, metód, postupov, prístupov na dosiahnutie určitého účelu; riziko, flexibilita - schopnosť prispôsobovať sa rôznym podmienkam. Je to činnosť spojená s plánovaním, implementovaním za predpokladu splnenia týchto podmienok. Základné vlastnosti manažmentu ako praktickej činnosti - je to proces dynamický, cieľavedomý, zapájajúci ľudský potenciál a proces využívania obmedzených vstupov.
Druh práce alebo sústava aktivít
Koordinácia
Definícia zahŕňa 3 princípy: zdôraznenie zložiek tvoriacich prácu manažéra, zdôrazňovanie skutočnosti, že manažment je spojený s rizikom a jeho podstatou je tiež realizovať zmeny za účelom maximálnej efektívnosti.
Manažment predstavuje mobilizáciu a aktivizáciu všetkých zdrojov a podstupovanie rizík s cieľom dosiahnuť žiadúci prínos
Manažment ako vedná disciplína: predstavuje naakumulovanie a logické usporiadanie poznatkov o princípoch, metódach a postupoch, vypracovaných na základe abstrakcie a empírie

Kľúčové slová:

manažment

manažment podniku

význam manažmentu

systém manažmentu

plánovanie

plány

rozhodovanie

organizovanie

kontrola

personálny manažment

krízový manažment

prosperita firmyObsah:
 • Východiská a charakteristiky
  Podstata, význam, systémy vo svete
  Význam manažmentu
  Systémy manažmentu vo svete
  Podstata manažmentu
  Manažment ako proces
  Manažment ako teória
  Stanovenie podnikových cieľov
  Význam, funkcie, typy organizačných cieľov
  Riadenie podľa cieľov - MBO management by objectives
  Plánovanie
  Klasifikácia plánov
  Strategické plánovanie
  Skúmanie interného a externého prostredia
  Konkurenčné analýzy
  Analýza vnútorných zdrojov a schopností firmy
  SWOT analýza
  Rozhodovanie
  Klasifikácia rozhodovacích procesov
  Fázy rozhodovacieho procesu
  Organizovanie
  Poslanie organizovania a organizačnej štruktúry
  Základné modely organizačného členenia
  Členitosť organizačnej štruktúry
  Kontrola
  Personálny manažment
  Aktivity smerujúce k zabezpečovaniu potrebných pracovných síl
  Krízový manažment
  Finančná kríza
  Prosperita firmy