Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Manažment podniku (11 prednášok)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2911
Posledná úprava
22.03.2017
Zobrazené
8 135 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. ZÁKLADY MANAŽMENTU
Riadenie v súčasnosti predstavuje do značnej miery špecializovanú činnosť, bez ktorých sa nezaobíde žiadna väčšia ani menšia organizácia. Potreba riadiť sa objavuje nielen v podnikoch ale aj v armáde, na univerzitách, v cirkvi, kultúre, šport. organizáciách. Potreba znalosti riadenia vyplýva z 2 dôvodov:

1. spoločnosť je závislá na týchto organizáciách, ktoré poskytujú výrobky alebo služby. Vytvárajú podmienky, pri ktorých nám je poskytovaná práca, príjmy, životný štýl, rôzne výrobky a služby, bezpečnosť, zdravotná starostlivosť ... Je teda problém nájsť niekoho, kto nie je manažér a ani nie je nejakých manažérom ovplyvňovaný.
2. jednotlivci bez manažérskeho vzdelania sa stávajú počas svojej praxe manažérmi, teda napr. učiteľ sa môže stať riaditeľom.

Manažment - je riadenie organizácií v podmienkach trhového hospodárstva, vyznačujúceho sa pružnou konkurenčnou štruktúrou a nezablokovaným cenovým mechanizmom. Tzn. taký, čo poskytuje kritéria pre objektívnu kalkuláciu a impulzy pre ekonomický rast.

Pre novodobý manažment je charakteristické, že je podnikateľsky orientovaný, tzn. že prispieva k tomu, aby sa podnikateľské správanie racionálne uvádzalo do života a aby prinášalo zisk. Rovnako dobre sa však uplatňuje takýto manažér aj v nepodnikateľskom prostredí, kde sa takisto vyžaduje racionálne konanie.
...

2. PODSTATA RIADENIA
Slovo pochádza z angličtiny (to manage = riadiť), slovensky tomuto pojmu najviac vyhovuje riadenie.
charakteristika:
Riadenie pozostáva z riadenia technických systémov, živých organizmov a riadenia spoločenských systémov.
Riadenie technických systémov - predstavuje riadenie technologických systémov, technických liniek alebo techniky, zariadenia.
Riadenie živých organizmov - riadenie fyziologických, biologických alebo mikrobiologických procesov.
Riadenie spoločenských systémov - riadenie štátu, podnikov, národnej ekonomiky, spoločnosti.

Existujú rôzne hľadiská pomocou, ktorých definujeme podstatu riadenia - 3 princípy:
1. vzťahové
2. sociálno-ekonomický princíp
3. informačné
...

Kľúčové slová:

Základy manažmentu

Vývojové koncepcie manažmentu

Podstata riadenia

Obsah procesu manažmentu

Ciele podniku

Plánovanie

Rozhodovanie

Organizovanie a organizačná štruktúra

Kontrola

Vedenie ľud...Obsah:
 • 1. základy manažmentu
  2. podstata riadenia
  3. ciele podniku
  4. plánovanie
  5. rozhodovanie
  1. organizovanie a organizačná štruktúra
  7. kontrola
  8. vedenie ľudí personálny manažment
  9. krízový manažment
  10. finančný manažment
  11. ekologický manažment