Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Manažment EUBA - poznámky (Charakteristika a základné východiská manažmentu, Základné (hlavné) koncepcie manažmentu, Manažérske rozhodovanie...)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47859
Posledná úprava
09.02.2021
Zobrazené
133 x
Autor:
jozefina.drew
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.kap. - Charakteristika a základné východiská manažmentu

Manažment:
- teória a prax riadenia podnikov a organizácií vo vyspelých krajinách v podmienkach trhovej ekonomiky
- systém princípov, priamych a nepriamych metód a techník, koré manažéri používajú vo svojej činnosti

Pojem manažment:
- Proces - súbor aktivít na dosiahnutie cieľa, t.j.
· plánovanie - informačný proces stanovovania cieľov a postupov ich dosiahnutia (identifikuje úlohy, koordinuje činnosť všetkých pracovníkov organizácie, rozhoduje o činnostiach, ktoré sú, resp.nie sú potrebné na realizáciu stanovených cieľov, umožňuje porovnať reálne výsledky so stanovenými cieľmi + robiť korekcie ak treba
· organizovanie - úloha - vytvorenie účelnej štruktúry úloh pre pracovníkov organizácie; tvorba org.štruktúry a koordinácia činností jednotliv.pracovníkov
· personalistika - výber, rozmiestňovanie a hodnotenie pracovníkov
· vedenie - štýly vedenia, motivácia, komunikácia - usmerňovanie a motivovanie pracovníkov tak, aby sa dosiahli stanovené ciele organizácie
· kontrola - monitorovanie priebehu procesov, zistenie odchýlok, korekcie
- Profesia - ako profesia sa m. začal formovať v 40.r.20.st.-vo vyspelých krajinách sa začali oddelovat vlastníci od manažérov; ako profesia si m.vyžaduje špec.vedomosti, zručnosti, poznatky,skúsenosti
- Vedná disciplína - m. integruje do 1 celku poznatky z oblasti spoločenských disciplín (psychologia, sociologia, ekonomia,atď.) aj prirod.a tech.disciplín; m.ako ved.disciplína= metódy, princípy, techniky a rôzne školy manažmentu
- Umenie - nielen pragmatická stránka človeka ale aj jeho citová a soc.stránka
...

Kľúčové slová:

manažment

východiská manažmentu

rozhodovanie

manažérske rozhodovanie

stratégia

strategický manažment

plán

plánovanie

kontrola

kontrolovanie

personálny manažment

motivácia

etikaObsah:
 • 1.kap. - Charakteristika a základné východiská manažmentu
  2.kap. - Základné (hlavné) koncepcie manažmentu
  3. kap. - Manažérske rozhodovanie
  4.kap. - Informácie a informač.systémy
  5.kap. - Strategický manažment
  6.kap. - Plánovanie
  8.Kap. - Kontrola
  9.kap. - Personalny manažment
  10.kap. - Vedenie ludi
  11.kap. - Komunikácia
  12.kap. - Motivácia
  13.kap. - Etika v manažmente

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá