Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Kalkulácie a rozpočty - Druhy kalkulácií, metódy kalkulovania, activity based costing...

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12845
Posledná úprava
28.08.2020
Zobrazené
1 388 x
Autor:
anithka12
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Riadenie nákladov si vyžaduje aj ich sledovanie z hľadiska vecného, tj. podľa výkonov. To je úlohou kalkulácií vlastných nákladov.
Kalkulácie nákladov a rozpočtovanie umožňujú konkrétnejšie stanoviť úlohy, lepšie sa rozhodovať, kontrolovať náklady, zabezpečiť racionálne hospodárenie s výrobnými faktormi podniku a odhaľovať rezervy pre znižovanie nákladov.

Kalkulovanie nákladov je činnosť, pomocou ktorej zisťujeme plánované alebo skutočné náklady a ostatné zložky ceny na kalkulačnú jednotku.
Kalkulácia je výsledok kalkulovania, ktorý vyjadruje výšku nákladov resp. ďalších zložiek ceny na kalkulačnú jednotku.
Náklady predstavujú peňažné ocenenie spotreby a opotrebovania výrobných faktorov. Pri zostavovaní kalkulácií a rozpočtov treba náklady členiť predovšetkým z hľadiska:
- kalkulačného na priame a nepriame
- závislosti od objemu produkcie na variabilné a fixné
Kalkulačná jednotka je určitý výkon vymedzený mernou jednotkou, na ktorý sa stanovujú náklady. Jednotlivé zložky nákladov predstavujú
kalkulačné položky, ich štruktúra závisí od spôsobu zostavovania kalkulácie.
...

Kľúčové slová:

náklady

kalkulovanie

rozpočet

kalkulácia

prehľad kalkulácií

typy kalkulácii

náklady v stavebníctve

poisťovníctvo

bankovníctvo

ekonomika

prednášky

stavebníctvo

kalkulačný vzorecObsah:
 • Úvod
  Druhy kalkulácií
  Metódy kalkulovania
  Activity based costing
  Kalkulácie v poľnohospodárskom podniku
  Kalkulácie v obchodnom styku
  Kalkulácie v stavebníctve
  Kalkulácie v bankovníctve
  Kalkulácie v poisťovníctve