Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Ekonomika podniku - súhrn z prednášok

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5666
Posledná úprava
16.11.2017
Zobrazené
991 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKU

Všetky subjekty spoločnosti sú z ekonomického hľadiska (z hľadiska tvorby a spotreby) - vo vzájomnej závislosti (ceny, platby, konkurenčné vzťahy)
Ekonomiku tvoria ju subjekty + vzťahy medzi mini + osobné a prírodné bohatstvo.
Cieľom ekonomiky je uspokojovanie potrieb spoločnosti aj jednotlivých jedincov so zabezpečením rovnováhy medzi zdrojmi a cieľmi (robíme len to, čo máme)
Spôsob ako ekonomika dosiahne tento cieľ závisí od typu ekonomiky ovplyvneného spoločenským zariadením.
Typy ekonomiky:
a. založená na inštinkte a tradícií - vyskytuje sa v rozvojových krajinách
b. trhová - my, podnik o všetkom rozhoduje
c. centrálne riadená - podnikateľský subjekt nebol samostatný, podniky boli riadené ministerstvami pomocou technicko-technologických ukazovateľov, 90% zisku podniky odovzdávali do ŠR a dotiaľ do neziskových organizácií a neperspektívnych podnikov.
d. kombinácia predchádzajúcich - súkromné podnikanie obmedzené na malé podniky
Veda analyzujúca ekonomiku - Ekonómia - vznikla v 2. pol. 18. stor. a v 19 stor. sa rozdelila na jednotlivé vedy mikroekonómia a makroekonómia.

Mikroekonómia - skúma izolované jednotlivé subjekty spoločnosti z ekonomického hľadiska (vnútorné prostredie podniku, okolie konkrétneho podniku, ciele podniku).
Makroekonómia - zaoberá sa ekonomikou ako celkom, skúma vzťahy medzi jednotlivými subjektami, celkový dopyt podniku, úlohu štátu v ekonomike, medzinárodné vzťahy.

Ekonómia ekonomická teória úsekové vedné disciplíny (ekonomika priemyslu, poľnohosp., obchodu,..,)
prierezové vedné disciplíny (bankovníctvo, peňažníctvo, manažment,...)
Ekonómia využíva poznatky:
a. matematiky (závislosť ekonomických veličín)
b. štatistiky (hromadné údaje)
c. informatiky (automatizácia spracovania)

Kľúčové slová:

ekonomika

riadenie podniku

kríza podniku

komanditná spoločnosť

družstvo

majetok podniku

daňové odpisy

normovanieObsah:
 • Ekonomika a riadenie podniku
  Základne pojmy
  Atribúty trhovej ekonomiky
  Podnik
  Okolie podniku
  Konkurencia
  Štruktúra podniku
  Základné modely vymedzenia kompetencií
  Dynamika podniku
  Podnikateľský zámer
  Zakladateľský (podnikateľský) rozpočet
  Rast podniku
  Stabilizácia podniku
  Kríza podniku
  Zánik podniku
  Ciele podniku
  Záujmové skupiny rozhodovania o cieľoch podniku
  VRcholový cieľ podniku
  Druhy podnikov
  Živnosť
  VErejná obchodná spoločnosť (v. o. s.)
  Komanditná spoločnosť (k. s.)
  Spoloňosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)
  Akciová spoločnosť
  Družstvo
  Daň z príjmu obchodných spoločností
  Združenia
  VÝrobné činitele
  Príprava výrobných činiteľov
  Náklady podniku
  Klasifikácia (triedenie) nákladov
  VÝznam kalkulačného vzorca
  Členenie podľa závislosti od objemu produkcie
  Pojmy vyjadrujúce rozmer
  Možnosti znižovania nákladov-hospodárnosť
  Možnosti merania nákladov (efektívnosť)
  Majetok podniku
  VÝznam analýzy štruktúry dm
  Ocenenie dlhodobého majetku
  Opotrebenie dlhodobého majetku
  Odpisovanie dlhodobého majetku
  Daňové odpisy
  Obežný majetok
  Normovanie om