Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Ekonomika a riadenie podniku (podnikanie, podnik, štruktúra podniku...)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13010
Posledná úprava
05.10.2020
Zobrazené
1 168 x
Autor:
ajuskap
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ekonómia - všeobecná ekonomická veda, ktorá dáva základ na racionálne ekonomické myslenie
- spol. veda, ktorá skúma motívy a spôsoby rozhodovania jednotlivca i spoločnosti ako celku o vytváraní vzácnych výrobných zdrojov,...
mikroekonómia - organickou súčasťou národohospodárskej vedy
1. národohospodárska teória
2. národohospodárska politika
3. finančná teória
podnikovo-hospodárska náuka - zameriava sa na vnútornú problematiku podnikateľských subjektov
- skúma výrobný proces podniku, jeho organizačné, materiálové a finančné zabezpečenie, ... procesy na úrovni podniku aj rozhodovacie procesy podnikového charakteru
Predmetom sú ekonomické udalosti a procesy podniky všetkého druhu
Má svoje ... disciplíny:
- skúma podnik vo všetkých svojich rozmanitých formách, ktoré môžu nadobudnúť rôzne podoby a formy bez ohľadu na jeho zameranie (holding, koncern)
- špeciálne - s predmetom skúmania funkcií podniku (zásobovanie, výroba), produkt ako predstaviteľ konkurencie
Najčastejšia podoba obchodnej štruktúry môže byť napr.:
- postavenie podniku v trhovej ekonomike
- typológia podnikov ( na organizačno-právnu formu, štruktúra podniku)
- VF ... činnosť podniku, pracovná sila, hmotný a obežný majetok
- podnikový transformačný proces, zásobovanie, výroba, skladovanie, vedecko-technický rozvoj
- ..., postupy
- ... vyjadrenie podnikových činností, ... a financovanie, ceny, oceňovanie majetku a ...
- mikroekonómia kladie dôraz na pochopenie podmienok rozhodovania ľudí o obmedzených zdrojoch na jednotlivých trhoch, ktoré sú vecne, časovo a priestorovo vymedzené
...

Kľúčové slová:

ERP

ekonómia

mikroekonómia

podnik

podnikanie

podnikateľ

riziko

podnikateľské riziko

cash-flow

podnikateľský zámer

financovanie

obchodná spoločnosť

majetok

omena

pracovník

zásobovanieObsah:
 • Podnikanie a podnik v trhovej ekonomike
  Životný cyklus podniku
  Klasifikácia podnikov
  Výrobné faktory podniku
  Majetková a kapitálová štruktúra podniku
  Obežný majetok
  Pracovná sila a motivácia v práci
  Zásobovanie
  Výroba, investície
  Výnosy, náklady, hospodársky výsledok

Zdroje:
 • prednášky