Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 567   projektov
3 nových

Základy názvoslovia anorganickej chémie

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8707
Posledná úprava
13.04.2018
Zobrazené
9 890 x
Autor:
akire88
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
2.1 CHEMICKÉ NÁZVOSLOVIE

Chemické názvoslovie (nomenklatúra) sa zaoberá formuláciou presných pravidiel, podľa ktorých sa zapisujú chemické vzorce a tvoria názvy chemických zlúčenín. Súčasné názvoslovné zásady sú v súlade s názvoslovnými zásadami ktoré uverejňuje Komisia pre nomenklatúru anorganickej chémie Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC). Názvy anorganických zlúčenín vystihujú chemické zloženie a štruktúru pomenovanej zlúčeniny, sú teda slovným záznamom chemického vzorca. Názvy zlúčenín sú zložené obvykle z podstatného mena a prídavného mena. Podstatné meno charakterizuje elektronegatívnu zložku zlúčeniny, napr. anión, resp. charakterizuje typ zlúčeniny. Príklady: oxid, hydroxid, kyselina, síran, amoniak a podobne. Prídavné meno charakterizuje elektropozitívnu zložku zlúčeniny, napr. katión (sodný, železnatý), alebo upresňuje druh zlúčeniny, napríklad druh kyseliny (chlorovodíková, dusičná). V predloženom texte uvedieme len niektoré základné pravidlá a príklady tvorenia názvov zlúčenín.

Na úvod si veľmi stručne pripomenieme základné príčiny tvorby zlúčenín a druhy chemických väzieb ktorými sú viazané atómy v prvkoch a zlúčeninách.

Kľúčové slová:

základy názvoslovia

anorganická chémia

zlúčeniny

oxokyseliny

binárne zlúčeniny

komplexné zlúčeniny

hydrogénsoliObsah:
 • 2. Základy názvoslovia anorganickej chémie
  2.1 Chemické názvoslovie
  2.2 Druhy chemických väzieb
  2.3 Vzorce zlúčenín
  2.4 Oxidačné číslo
  2.5 Názvy oxokyselín (kyslíkatých kyselín)
  2.6 Názvy binárnych zlúčenín
  2.7 Názvy solí oxokyselín a hydrogénsolí (kyslých solí)
  2.8 Názvy podvojných a zmiešaných solí
  2.9 Názvy komplexných zlúčenín