Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 754   projektov
13 nových

Vybrané kapitoly z matematiky - teória

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40361
Posledná úprava
05.06.2012
Zobrazené
1 747 x
Autor:
katka.hlavinova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Teória z vybraných kapitol, vyučujúci: Starečková

1 VEKTORY
Pojem vektora – základné pojmy - nech a1, a2,...,an ∈ R, usporiadanú n-ticu (a1, a2,...,an) ∈ Rn budeme nazývať aritmetický (n-zložkový) vektor a označovať a

Typy vektorov:
- Opačný vektor -a je vektor -a = (-a1, -a2,...,-an)
- Nulový vektor je taký vektor, ktorého zložky sa rovnajú 0; 0= (0,0,...,0)
- Jednotkový vektor, označ. e i; i = 1, 2,...,n, je taký vektor, kt. všetky súradice okrem i-tej zložky sú rovné 0 a na i-tom mieste je súradnica rovná 1

Kľúčové slová:

vektory

teória pravdepodobnostiObsah:
 • VEKTORY
  Pojem vektora – základné pojmy
  Lineárna kombinácia vektorov
  Lineárna závislosť, lineárna nezávislosť
  Systém vektorov
  Elementárna zmena bázy

  MATICE
  Typy matíc
  Operácie s maticami
  Hodnosť matice
  Inverzná matica
  Riešenie maticových rovníc

  SYSTÉMY LINEÁRNYCH ROVNÍC
  Metóda EZB

  TEÓRIA PRAVDEPODOBNOSTI
  Náhodný pokus
  Výberový priestor
  Náhodná udalosť
  Úplný systém udalostí
  Pole náhodných udalostí
  Klasická definícia pravdepodobnosti
  Podmienená udalosť
  Opakované pokusy
  Náhodná premenná
  Spojitá náhodná premenná