Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Štatistika - poznámky na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47367
Posledná úprava
24.09.2018
Zobrazené
604 x
Autor:
irogy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Štatistika má nezastupiteľné miesto. Je to veda, ktorá využíva a rozvíja špecifické kvantitatívne metódy pri skúmaní vlastností hromadných javov.

Vývoj a predmet štatistiky
Vyvíjala sa vyše 200 rokov, bolo to úradné zisťovanie panovníkov. V 17. storočí na nemeckých univerzitách vznikala univerzitná štatistika = opisná štatistika, prezentovala sa slovne, opis javov. V 18. storočí politická aritmetika vznikla v Anglicku. Začalo ich zaujímať obyvateľstvo (úmrtnostné tabuľky, poisťovnícke tabuľky). V 18. storočí sa začína budovať teórie pravdepodobnosti ako samostatná matematická disciplína. V 20. storočí vzniká moderná štatistika, s ktorou sa dodnes stretávame.

Štatistiku chápeme z viacerých hľadísk:
1.) praktická činnosť - získavanie, triedenie, usporadúvanie štatistických údajov do tabuliek, grafov
2.) číselné, slovné údaje = bydlisko, vzdelanie, počet študentov (štatistické ročenky)
3.) vedná disciplína - samostatná veda, ktorá sa zaoberá zbieraním údajov, metódami spracovania údajov a analýzou

Kľúčové slová:

štatistika

euba

časové rady

regresia

korelácia

pravdepodobnosť

charakteristikaObsah:
 • Etapy štatistického skúmania
  Popisné charakteristiky / štatistiky
  Základy pravdepodobnosti
  Štatistická indukcia
  INdexy
  Regresia a korelácia
  Časové rady