Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Obchodné právo (prednášky 1.časť - pramene obchodného práva, obchodno-právne vzťahy, podnikateľ...)

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13083
Posledná úprava
15.10.2020
Zobrazené
1 247 x
Autor:
szkitike
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Obchodné právo je ucelený a kodifikovaný - t.j. systematicky usporiadaný, súbor právnych noriem, ktoré upravujú spoločenské vzťahy vznikajúce v procese podnikania pri činnosti podnikateľov ako aj ďalšie vzťahy súvisiace s podnikaním.
Obchodné právo charakterizuje:
1. samostatnosť - samostatné odvetvie slovenského právneho poriadku
2. kodifikovanosť - ide o kodifikované právne odvetvie, základným kódexom je obchodný zákonník
3. súkromnoprávna povaha - je súčasťou súkromného práva, dominujú v ňom súkromnoprávne inštitúty, ale upravuje aj inštitúty verejného práva napr hospodársku súťaž, účto podnikateľov…
4. dominancia dispozitívnych právnych noriem, ktoré umožňujú účastníkom právnych vzťahov, aby si sami určili obsah vzájomných práv a povinností.
Obchodné právo je právo hmotné pretože upravuje práva a povinnosti adresátov právnych noriem.

Pramene obchodného práva
1. normatívne právne akty
2. medzinárodné zmluvy
3. obchodné zvyklosti
4. zásady obchodného zákonníka

1. Normatívne právne akty - základné normatívne právne akty sú:
Obchodný zákonník zákon č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov
Občiansky zákonník 40/1964 zb. v znení neskorších predpisov
Obchodný zákonník je špeciálny právny predpis, z hľadiska aplikovateľnosti má prednosť pred občianskym zákonníkom, ktorý je všeobecným právnym predpisom, - vzťah subsidiarity.
...

Kľúčové slová:

právo

obchod

obchodné právo

podnikanie

prokúra

podnik

živnosť

živnostenské podnikanie

podnikateľ

obchodné spoločnosti

s.r.o.

a.s.

OZV

zmluva

zmluva o dieloObsah:
 • Pramene obchodného práva
  Obchodno-právne vzťahy
  Podnikateľ
  Konanie podnikateľa - právne úkony podnikateľa
  Podnik
  Podnikanie zahraničných osôb
  Živnostenské podnikanie
  Subjekty oprávnené prevádzkovať živnosť
  ...
  Obchodné záväzkové vzťahy(OZV)
  Právne úkony
  Zabezpečenie záväzku(ZZ)
  Zánik OZV
  Porušenie zmluvných povinností a jeho následky
  Kúpna zmluva
  Zmluva o dielo
  Obstarávateľské zmluvy

Zdroje:
 • prednášky