Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Marketingové aplikácie (spracovanie knihy Marketingové aplikácie - J.Čimo a kolektív)

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13800
Posledná úprava
26.07.2021
Zobrazené
1 914 x
Autor:
soniq
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
MARKETING STROJ. PRIEMYSLU
štruktúra: jednoduché a malé nástroje, priemyselné nástroje, poľnohospodárske stroje, obrábacie stroje a nástroje, dopravné stroje. KLASIFIKÁCIA stroj. výrobkov - finálne, kompletizačné.
ŠPECIFIKÁ MG:
0. Proces integrácie mg a výrobnej stratégie (prijatie zákl. podnik. cieľov, nadväzujúce mg ciele, politika produktu, voľba výrobného procesu)
1. VSTUPY DO VÝR.PROCESU
(suroviny sú pracovné predmety vytvorené/získané ľud. prácou; základné a pomocné; nákladovosť, vyčerpateľnosť, efektívnosť)
racionálne využívanie surovín a materiálov - nevyhnutnosť hosp. využívania surovín vo výrobnom procese vychádza zo skutočností: - zaradiť informačné technológie medzi vstupy, zavádzanie úsporných výrob. prvkov, zapájanie malého a stredného podn. do výroby, tvorba komunikačného prostredia, prírodniny našej planéty nie sú nevyčerpateľné, znižovať celk.N- dovozom zo zahr. (možnosti racionalizácie: menej odpadu a nepodarkov, zvýšenie úrovne = menšie množstvo, využitie druhotných surovín, zvýšenie akosti)
2. VÝROBOK
vyjadrením úspešnosti predaja výrobku - krivka jeho životného cyklu (správne reagovať na zmeny trhu) pričom to všetko pôsobí pri zavádzaní inovácií
- životný cyklus inovácie (životnosť výrobku v jeho terajšej podobe) a inovačný cyklus (existencia inovácie vo výrobnom procese)
mg špecifiká: podporovať selekciu, podnikateľakú iniciatívu, reštrukturalizáciu, program rozvoja priem parkov, konkurencieschopné a sofistikované výrobky s min náročnosťou na vstupy
3. VÝROBNÝ PROCES (súhrn pracovných, technologických a prírodných procesov, ktorých účelom je meniť tvar, akosť a spojenie pracovných predmetov s cieľom získať úžitkovú hodnotu strojárskeho výrobku)
...

Kľúčové slová:

marketing

marketingová aplikácia

priemysel

agropotravinárstvo

výrobok

chemický priemysel

farmácia

cenová stratégia

cena

doprava

banka

bankové služby

poisťovníctvo

politika

kultúraObsah:
 • MARKETING STROJ. PRIEMYSLU
  MARKETING V CHEMICKOM PRIEMYSLE
  MARKETING FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU
  MG V AGROPOTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE
  MARKETING V DOPRAVE
  BANKOVÝ MG
  MG V POISŤOVNÍCTVE
  MG NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
  MG POLITICKEJ STRANY
  MARKETING KULTÚRY
  MG ŠPORTU
  MG REGIÓNU

Zdroje:
 • Čimo, J. a kol.: Marketingové aplikácie, Bratislava, Vydavateľstvo EKONÓM, 2008, 389 s., ISBN: 978-80-225-2478-0