Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Manažment výroby (vývoj manažmentu, štýly/typy manažmentu, predstavitelia...)

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13771
Posledná úprava
17.06.2021
Zobrazené
1 255 x
Autor:
reamon87
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Manažment - riadenie v podmienkach trhovo orientovaného hospodárstva
plánovanie - stanovenie cieľa a spôsob akým ho dosiahneme
organizovanie - org. štruktúra, kapacita na obsadenie miest
personalistika - nábor ľudí a starostlivosť
kontrola - spätná kontrola činnosti
riadenie ľudí za účelom dosiahnutia účinnosti, efektívnosti
M - teória ale aj prax riadenie organizácií v podmienkach trh. hospo., sleduje efektívne dosahovanie cieľov pomocou takých činn. ako je plánovanie, organizovanie, personalistika, vedenie ľudí a kontrola
- M. ako proces, profesia, vedná disciplína
- 4 významy:
proces, profesia, vedná disciplína, umenie
-M. organizácie-organizácia=soc. jednotka, vnútorne štrukturovaná s cieľom plniť akési poslanie
Hierarchické stupne manažmentu podniku
1. pracovníci - priamo vykonávajú činnosti a práce tak aby sa splnil plán výroby /výrobku/
2. manažéri prvej línie - priamo usmerňovať a riadiť výkonnú činnosť podniku, denné aktivity, transakcie, priamo usmerňujú a riadia, kontrolujú výrobných pracovníkov, vedúci dielne, smenoví majstri, vedúci sekcie
3. stredný manažment - vedúci menších organizačných jednotiek, vedúci divízie, vedúci funkčných oblastí /výskum a vývoj, zásobovanie, výroba, predaj a odbyt, marketing, ...
-úlohy: zodpovednosť za chod, riadenie a usmerňovanie menších funkčných jednotiek a oblastí, transformovať ciele do jednotlivých produktov, do jednotlivých funkčných oblastí
4. vrcholový manažment, top-zabezpečujú chod spoločnosti , stanovenie strategických cieľov aj ich zabezpečenie, riadenie a usmerňovanie spoločnosti ako celku, osoba, kt. je na čele a jeho priami zástupcovia
...

Kľúčové slová:

manažment

výroba

výrobok

plánovanie

organizovanie

personalistika

pracovník

zamestnanec

Taylor

Fayol

Weber

Maslow

japonský manažment

americký manažment

podnik

zákazník

konkurenciaObsah:
 • Manažment
  Hierarchické stupne manažmentu podniku
  Vývoj manažmentu
  M. Macciaveli
  Shop manažment /riadenie dielne/
  F.W. Taylor
  Tomáš Baťa
  Henry Fayol
  Funkcia riadenie
  Byrokratický model Max Weber
  Abraham Maslow-neoklasický m.
  Douglas McGregor
  Moderná škola manažmentu
  ...
  Plánovanie
  Metódy plánovania
  1. kvalitatívne
  2. kvantitatívne
  Motivácia
  Teórie motivácie
  1.obsahové teórie
  Maslowa hierarchia potrieb
  Alderferova teória
  Herzbergova dvojfaktorová teória
  McCtellandova teória dosiahnutia
  2. teórie motivačného procesu
  teória rovnosti (ekvity)
  teória očakávania
  stimulačná (aktivačná) teória
  Vedenie ľudí
  prístupy k vedeniu-štýly

Zdroje:
 • Prednášky
 • Poznámky
 • Skriptá