Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Hospodárska politika (príjmová, dôchodková a cenová politika; politika hospodárskej súťaže; stabilizačná politika...)

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13078
Posledná úprava
14.10.2020
Zobrazené
805 x
Autor:
szkitike
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
7.1.1 Vymedzenie a funkcia príjmovej a dôchodkovej politiky
Príjmová a dôchodková politika štátu môže byť zameraná predovšetkým na:
→ Ovplyvňovanie celkového D prostredníctvom regulovania cien, miezd, platov, zisku, daní, dôchodkov, poplatkov
→ Znižovanie rozdielov v sociálnom postavení jednotlivcov - štát sa snaží o reguláciu príjmov cez daňovú politiku
→ Stabilizácia cenovej hladiny - obmedzovaním tendencií rastu nominálnych miezd a cien

Nástroje príjmovej a dôchodkovej politiky:
→ Dohoda sociálnych partnerov o ročnom prírastku miezd a platov - Generálna dohoda
→ Priama vládna regulácia miezd a cien - štátnych zamestnancov
→ Daňové sadzby - hlavne progresívne zdanenie príjmov
→ Priznanie alebo nepriznanie daňových úľav

Zdroje príjmov:
→ Pre ekonomiku - mzdy, zisky, dane, nájomné, úroky, poplatky, pokuty, penále
→ Pre podnikateľské subjekty - zisk, úrok, nájomné, prijaté penále
→ Pre domácnosti - mzdy, úroky nájomné
→ Pre rozpočty - dane, clá a poplatky
Hlavným problémom PaD politiky je, ako sa majú rozdeliť celkové príjmy.

Prvotné rozdeľovanie - (hodnototvorný proces) získavajú svoje príjmy právnické a fyzické osoby vo väzbe na vlastnícke vzťahy a postavenie v pracovnom procese. Zdrojom týchto príjmov sú výkony alebo tržby.
Príjmy chápeme ako prostriedky plynúce z prvotného rozdelenia v hodnotovom procese.
Dôchodky vznikajú v procese prerozdelenia.
...

Kľúčové slová:

dôchodok

príjem

dôchodková politika

príjmová politika

hospodárstvo

hospodárska súťaž

stabilizačná politika

ekonomika

ekonomický cyklus

práca

trh

trh práce

zamestnanosť

ekológiaObsah:
 • 7. PRÍJMOVÁ, DÔCHODKOVÁ A CENOVÁ POLITIKA
  7.1 PRÍJMOVÁ A DÔCHODKOVÁ POLITIKA
  7.1.1 Vymedzenie a funkcia príjmovej a dôchodkovej politiky
  7.1.2 Dôchodky a proces prerozdelenia
  7.1.3 Rozdeľovanie príjmov a spoločenský konsenzus
  7.1.4 Nástroje príjmovej a dôchodkovej politiky
  7.1.5 Nevyhnutnosť súladu rastu miezd a produktivity práce
  7.2 CENOVÁ POLITIKA
  7.2.1 Cenová politika a jej vzťah k hospodárskej politike
  ...
  18.5. HOSPODÁRSKA POLITIKA BILLA CLINTONA
  18.6. HOPSODÁRSKA POLITIKA VEĽKEJ BRITÁNIE
  18.7 HOSPODÁRSKOPOLITICKÝ PROGRAM M. THATCHEROVEJ
  19.2 HODNOTENIE VÝVOJA TRANSFORMÁCIE V SR
  19.2.1 Smerovanie hospodárskej politiky po začiatku reformy (1990 - 1992)
  19.2.2 Smerovanie hospodárskej politiky po vzniku SR (1993)
  19.2.3 Smerovanie hospodárskej politiky v etape nerovnovážneho rastu (1996 - 1998)
  19.2.4 Smerovanie hospodárskej politiky v období makroekonomickej stabilizácie (1999)
  20. PREDPOKLADY VÝVOJA TRANSFORMUJÚCICH SA KRAJÍN

Zdroje:
 • prednášky