Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Financie a mena (podnikové financie, verejné financie, poisťovníctvo, bankovníctvo)

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13079
Posledná úprava
14.10.2020
Zobrazené
813 x
Autor:
szkitike
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Financie vznikajú v období otrokárskej spoločnosti pri vzniku peňažného hospodárstva, kedy vzniká potreba rozdeľovať a znovu rozdeľovať vytvorený produkt. Ide o vedomú činnosť ľudí.

Pojmy → sa zhlukujú → kategórie; pojmy a kategórie môžu byť finančné alebo menové, závisí to od miesta použitia
Finančné pojmy - vyjadrujú jednotlivú stránku finančného javu (procesu)
Finančné kategórie - vysvetľujú základné finančno-ekonomické vzťahy a súvislosti
Finančné pojmy
1. skupina - právno-organizačné pojmy, ktoré predstavujú FO a PO (daňovník, dlžník, veriteľ, poistník)
2. skupina - technicko-organizačné pojmy ako technické nástroje na realizáciu peňažných operácií (bežný účet, platobná karta)
3. skupina - hranice finančného javu, ohraničenia (úverový limit, daňové minimum)
4. skupina - finančno-matematické (úroková sadzba, devízový kurz, daňová sadzba)
5. skupina - konkretizujúce finančné kategórie (viacstupňové, napr. peniaze)
6. skupina - činnosti súvisiace s existenciou financií (napr. finančný plán, finančná politika)
...

Kľúčové slová:

financie

mena

podnik

podnikové financie

finančná veda

peniaze

peňažná zásoba

verejné financie

verejný sektor

rozpočet

štátny rozpočet

dane

daňová sústava

poisťovníctvo

bankovníctvo



Obsah:
 • I. PODNIKOVÉ FINANCIE
  I.1. Vznik a podstata financií
  I.2. Pojmy a kategórie finančnej vedy
  I.3. Subjektívna stránka financií a meny
  I.4. Peňažná zásoba a jej zmeny
  I.5. Podnikové financie
  I.6. Sektorové usporiadanie národného hospodárstva
  II. VEREJNÉ FINANCIE
  ...
  IV.9. Platobná bilancia a jej vzťah k obchodnej bilancii
  IV.10. Medzinárodný platobný styk (MPS)
  IV.11. Medzinárodné menové systémy
  IV.12. Medzinárodný menový fond MMF / International Money Fund IMF
  IV.13. Svetová banka WB alebo Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj IBRD
  IV.14. Európsky menový systém (EMS) a EURO
  IV.15. Finančný trh FT a jeho zložky + Cenné papiere (CP)
  IV.16. Burza

Zdroje:
 • prednášky