Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Európske a medzinárodné obchodné právo

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
72 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4499
Posledná úprava
05.09.2017
Zobrazené
1 815 x
Autor:
kolbenka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Medzinárodná organizácia?
- vzniká na základe medzinárodných zmlúv
- plní len určité, pre ne stanovené úlohy
- dohliada medzinárodný orgán
Štátny útvar, štruktúra federálneho typu?
- založený na ústave
- členské štáty delegujú právomoci v prospech štátneho útvaru
- spoločné inštitúcie (federálna vláda) vybavené potrebnými právomocami, zodpovedajú za spoločné ciele
Právny charakter ES:
- ES sú subjekty medzinárodného práva verejného
- majú medzinárodnú právnu subjektivitu (vyplýva zo zmlúv)
- vznikli na základe medzištátnej zmluvy (tj. Zmluvy medzinárodného práva verejného)
- participujú na medzinárodnoprávnej normotvorbe
- nie sú ani medzinárodnou organizáciou ani štátnym útvarom
- nadnárodný charakter
Právny charakter EÚ
- EÚ zatiaľ nemá právnu subjektivitu
- nie je medzinárodnou organizáciou v klasickom zmysle, ale svojho druhu
Prvky zvláštneho právneho charakteru ES:
• Inštitucionálna štruktúra (inštitúcie sledujú celoeurópske záujmy)
• Prenášanie právomocí vo väčšej miere, než pri medzinárodných organizáciách
• Vytvorenie vlastného právneho poriadku nezávislého na právnom poriadku ČK
• Bezprostredná aplikovateľnosť práva ES
• Prednosť práva ES


Kľúčové slová:

právo

voľný pohyb

tovar

služby

podnikanie

právny systémObsah:
 • 1. Štruktúra EÚ
  2. Právny charakter EÚ a ES
  3. Právny systém Spoločenstva
  a. Parametre právnych noriem
  b. Vzťah práva Spoločenstva a vnútroštátneho práva ČK
  c. Tvorba práva
  d. Zdroje informácií
  e. Právna ochrana a úloha ESD