Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 307   projektov
29 nových

Environmentálny manažment v podnikaní

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47195
Posledná úprava
08.01.2018
Zobrazené
83 x
Autor:
dominika.grigerova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ekosystém:
- Nevzniká odpad
Zelené HDP = C+G+I+X - škody na ŽP
Tvorby environment. Politiy:
- Lineárny model
Základné pojmy: aproximácia práva » prispôsobenie legislatívy
Environmentálna politika » zameraná na presadzovanie rovnováhy medzi aktivitami človeka a životného prostredia. Ide o koordinované riešenie environmentálnych problémov kt. vykonávaj=u inštitúcie , vládne a mimovládne organizácie, verejná správa a výrobné organizácie. Mala by viesť k zabezpečeniu uspokojovania potrieb súčasných a budúcich generácií a k zachovaniu schopnosti prírody trvalo sa obnoviť ( TUR » 70.roky)

Spotreba
Ekonomický rast » budúce očakávania
Kvalita ŽP

Cieľ: aby všetky zložky spoločnosti boli v súlade s princípom TUR a tak sa zachovali podmienky pre zachovanie života na Zemi vo všetkých formách

Kľúčové slová:

ekoinovačný index

ekoinovácie

ems

environmentálne akčné programy

makroekonomické súvislostiObsah:
 • Ekosystém:
  Environmentálne akčné programy:
  Ekonomické nástroje:
  Environmentálny manažment v podnikaní:
  Nástroje orientované na produkty:
  Nástroje orientované na procesy:
  ISO 14 001 obsahuje požiadavky na zavedenie EMS, nariadenie EMAS vyžaduje , aby podnik:
  Akreditácia EMS:
  Prínos EMS:
  Ekoinovácie: