Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Ekonomika (Podnik a podnikanie, Majetok, Investičný majetok, Materiálové hospodárstvo...)

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13118
Posledná úprava
20.10.2020
Zobrazené
1 851 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Hospodárstvo - súhrn všetkých činností hospodárskeho charakteru zameraných na uspokojovanie potrieb
NH - sústava hospodárstiev na území štátu

Funkcie
- uspokojovanie ľudských potrieb
- ochrana životného prostredia

Úroveň NH je miera, s akou NH plní svoje funkcie. Ovplyvňujú ho činitele:
- národné bohatstvo = všetky statky vytvorené v minulosti
- prírodné činitele - pohoria, rieky, ...
- podnebie
- nerastné bohatstvo
- pôda, lesy
- obyvateľstvo - veková štruktúra, vzdelanostná úroveň, počet obyv.
- politický systém - diktátorský, demokratický režim

Štruktúra NH
1. Odvetvová - členenie na odvetvia (odvetvie = súhrn podnikov, ktoré sa zaoberajú približne rovnakou činnosťou; výrobné alebo nevýrobné)
2. Hospodárske sektory
a) primárny sektor - spojený s prírodou (poľnohosp., lesné hosp., ťažobný priemysel,...)
b) sekundárny sektor - spracovateľský priemysel a stavebníctvo
c) terciárny sektor - služby pre obyvateľstvo a výrobu

Podnikanie - sústavná činnosť vykonávaná podnikateľom pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnutia zisku.

Podnik - súhrn osobných (pracovná sila), hmotných (stroje, budovy, materiál, ...) a nehmotných (patenty, licencie, vynálezy, ... ) zložiek podnikania.
...

Kľúčové slová:

ekonomika

platba

platobný styk

banka

operácie obchodných bánk

bankový systém

marketing

investičný majetok

podnik a podnikanie

poisťovne

majetok

investovanie

cena

výnos

cloObsah:
 • 1. Podnik a podnikanie 1
  2. Majetok 6
  3. Investičný majetok 9
  4. Materiálové hospodárstvo 14
  5. Obstaranie a skladovanie materiálu 18
  6. Personálny manažment 24
  7. Odmeňovanie zamestnancov 34
  8. Výrobné podniky a ich činnosť 38
  9. Marketing 44
  10. Náklady a kalkulácie 51
  11. Ceny a výnosy 56
  12. Hospodársky výsledok 60
  13. Platobný styk 64
  14. Manažment 71
  15. Finančný trh 80
  16. Finančné hospodárenie podniku 88
  17. Bankový systém SR 95
  18. Operácie obchodných bánk 99
  19. Rozpočtová sústava 106
  20. Poisťovne 112
  21. Informácie v systéme riadenia 119
  22. Obchodné podniky 125
  23. Zahraničný obchod a clá 130
  24. Trhový mechanizmus a jeho účtovné systémy 138
  25. Svetové hospodárstvo 145

Zdroje:
 • prednášky