Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Ekonomická teória 1

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47702
Posledná úprava
02.03.2020
Zobrazené
369 x
Autor:
Anicka24
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
VZNIK A VÝVOJ EKONOMICKJ VEDY

Ekonomické myslenie sa začalo Xenofónom, Platónom a Aristotelom a pokračovalo v učení scholastikov, z ktorých najvýznamnejším predstaviteľom bol Tomáš Akvínsky.

1 MERKANTILIZMUS

Vyvíjal sa od 16.stor. do polovice 18. stor.
K rozšíreniu merkantilizmu prispel najmä rozmach obchodu založeného na peniazoch a drahých kovoch. Cieľom merkantilistickej hospodárskej politiky bola bohatá, hospodársky vyspelá krajina.
Za hlavný zdroj bohatstva sa pokladal zahraničný obchod. ktorý do krajiny zabezpečoval prílev drahých kovov. Vývoz drahých kovov z krajiny bol pritom zväčša zakázaný a štát uplatňoval prísne hospodárske opatrenia voči domácim aj cudzím obchodníkom. Zameriavali sa na podporu manufaktúrnej výroby. Považoval ju za hlavný zdroj zväčšovania bohatstva krajiny.
Predstaviteľom merkantilizmu vo VB bol Thomas Mun, a vo Francúzsku J.B. Colbert.
Predstaviteľmi politiky merkantilizmu u nás za čias Rakúsko-Uhorska boli Mária Terézia a jej syn Jozef II.

Kľúčové slová:

etko

ekonómia

ekonomika

teória

trhový mechanizmus

elasticita

dopyt

ponuka

rovnovážna cenaObsah:
 • Obsah:
  1. Vznika vývoj ekonomickej vedy
  2. Vymedzenie predmetu skúmania ekonómie a vedecké metódy a nástroje ekonomickej analýzy
  3. Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky. Ekonomické zákony
  4. Ekonómia novej ekonomiky v progrese globalizácie
  5. Trh a trhový systém v novej ekonomike
  6. Trhový mechanizmus, dopyt, ponuka, rovnovážna cena
  7. Elasticita dopytu a ponuky
  8. Ekonomické správanie spotrebiteľa a vytváranie dopytu
  9. Teória výroby a vytváranie ponuky
  10. Úloha a funkcia vlády v novej trhovej ekonomike v podmienkach globalizácie
  11. Náklady a príjmy firmy. Zisk firmy
  12. Správanie firmy v podmienkach dokonalej konkurencie
  13. Príčiny vzniku nedokonalej konkurencie a rovnováha monopolu
  14. Rovnováha firmy v podmienkach oligopolu a v podmienkach monopolistickej konkurencie
  15. Verejná politika v podmienkach nedokonalej konkurencie. Protimonopolné regulovanie
  16. Verejné statky, externality a trhová neefektívnosť
  17. Trh výrobných faktorov
  18. Trh práce a cena práce - mzda
  19. Trh pôdy a pozemková renta
  20. Trh kapitálu a úrok
  21. Rozdeľovanie dôchodkov a kvalita života