Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Príklad zo štatistiky na predmet štatistické metódy (bioštatistika)

«»
Prípona
.xls
Typ
počítačové zadanie
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
ruský
ID projektu
40393
Posledná úprava
11.06.2012
Zobrazené
1 086 x
Autor:
adela.knazkova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Príklad zo štatistiky na predmet štatistické metódy (bioštatistika) - prvý ročník na SPU.

ANOVA - jednofaktorová analýza rozptylu
Pri použití štyroch druhov ošetrení pri pestovní vínnej révy bol sledovaný obsah alkoholu v hroznách.

Príklad 2
Časopis X porovnáva výšku nájomného za nebytové priestory v mestách A, B, C, D, E (na mesiac/m2). 'V každom meste náhodne vybral niekoľko obchodov. Na hladine významnosti a = 0.05 otestujete, či sú štatisticky významné rozdiely vo výške najomného vo vybranných mestách.

Regresná a korelačná analýza
Manažment podniku chce analyzovať účinok reklamy na rast tržieb. Za týmto účelom skompletizoval údaje o 15 týždňoch, v ktorých vynakladal rôzne náklady na reklamu a zároveň sledoval údaje o tržbách. Vašou úlohou je podať vedeniu informáciu o tom, ako vplývajú výdaje na reklamu na veľkosť tržieb. Overte vypovedaciu schopnosť vašich výpočtov a výsledky interpretujte. 

Príklad 4
Hotelová spoločnosť vlastní v rámci svojho rezervačného reťazca 12 hotelov. Analyzujte vzťah medzi celkovými mesačnými tržbami týchto hotelov a tržbami vyprodukovanými stravovacími úsekmi v nich. 

Príklad 5
Realitnú kanceláriu zaujíma ako vplýva veľkosťobytných priestorov, veľkosť parcely a vek domu na výslednú predajnú cenu domu. Náhodné vybrala 15 domov ponúknutých na predaj.

Kľúčové slová:

príklad 4

štatistikaObsah:
  • ANOVA - jednofaktorová analýza rozptylu
    Príklad 2
    Regresná a korelačná analýza
    Príklad 4
    Príklad 5