Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Indukčný motor (meranie)

«»
Prípona
.zip
Typ
meranie
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44729
Posledná úprava
05.03.2014
Zobrazené
716 x
Autor:
unizak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úloha:
Odmerajte odpory statorového vinutia za studena V-A metódou
Odmerajte indukčný motor v stave naprázdno P0, I0, U0, cosφ0, ΔPjs0
Odmerajte indukčný motor v stave nakrátko PK, IK, UK, cosφK
Zostrojte grafické závislosti od napätia zo získaných hodnôt v úlohách 2 a 3
Zostrojte kruhový diagram daného indukčného motora

Okrem textového dokumentu obsahuje aj excel s nameranými a vypočítanými hodnotami.

Kľúčové slová:

odpor

indukčný motor

Elektrické stroje

vinutie

schéma

zapojenie

meranie

prevodObsah:
 • Meranie na indukčnom motore
  1: meranie odporov vinutia
  Schéma zapojenia
  Súpis použitých prístrojov
  Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt
  Vzorový výpočet
  2: meranie indukčného motora v stave naprázdno
  Schéma zapojenia
  Súpis použitých prístrojov
  Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt
  K výpočtom použijeme nasledovné vzťahy
  Vzorový výpočet
  Namerané hodnoty
  4: meranie transformátora v stave nakrátko:
  K výpočtom použijeme nasledovné vzťahy:
  Schéma zapojenia
  Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt
  Vzorový výpočet
  Namerané hodnoty
  5: výpočet účinnosti transformátora
  Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt
  Vzorový výpočet
  6: výpočet percentuálneho úbytku napätia na transformátore
  Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt
  Vzorový výpočet
  Zhodnotenie merania
  Meranie odporov
  Meranie prevodu
  Meranie v stave naprázdno
  Meranie v stave nakrátko
  Meranie účinnosti úbytku napätia
  Meranie úbytku napätia

Zdroje: