Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Maturitné zadania z POE (podniková ekonomika)

«»
Prípona
.doc
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45083
Posledná úprava
28.04.2014
Zobrazené
3 202 x
Autor:
Iwanulka33
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Platobný styk
- definuj pojem peniaze
- vývoj peňazí
- formy peňazí
- funkcie peňazí
- infácia a jej členenie
- deflácia
- definuj pojem platobný styk
- význam platobného kalendára
- cash flow
- formy platobného styku
Pomôcky: PPD, VPD, poštové doklady, ...

2. Finančné hospodárenie podniku
- definujte pojem financie
- vysvetlite jednotlivé zložky financií
- povedzte aké úlohy má finančný manažér podniku
- charakterizujte kapitál a majetok podniku
- vysvetlite získavanie a investovanie finančných zdrojov
- definujte výsledok hospodárenia podniku
- načrtnite rozdelenie výsledku hospodárenia
- vysvetlite finančné plánovanie podniku a finančný plán
- popíšte finančnú analýzu
- rozčleňte majetok podniku z hľadiska likvidnosti
- analyzujte ukazovatele finančnej analýzy
Pomôcky: účtovné výkazy, účtovná osnova, správy z praxe, SOČ

Kľúčové slová:

ekonomika

ekonómia

maturitné zadania

maturita

maturitné otázky

maturitné témy

podniková ekonomikaObsah:
 • 1. Platobný styk
  2. Finančné hospodárenie podniku
  3. Daňová sústava
  4. Finančný trh a cenné papiere
  5. Trh a trhový mechanizmus
  6. Podnik, podnikanie
  7. Obchodné spoločnosti
  8. Zamestnanci podniku
  9. Odmeňovanie pracovníkov
  10. Materiálové hospodárstvo podniku
  11. Majetok podniku
  12. Hospodárenie s DM
  13. Výrobná činnosť podniku
  14. Odbytové hospodárstvo
  15. Ekonomická stránka činnosti podniku
  16. Vnútorný obchod
  17. Zahraničný obchod
  18. Medzinárodný platobný styk
  19. Európska únia a vzťah k tretím štátom
  20. Národné hospodárstvo
  21. Makroekonomické veličiny
  22. Manažment podniku
  23,. Banková sústava
  24. Obchodné banky
  25, Poisťovníctvo

Zdroje:
 • - od pani profesorky ekonomiky