Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Možnosti virtuálního vzdělávání pro malé a střední podniky v ČR

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
12349
Posledná úprava
18.10.2019
Zobrazené
566 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tato diplomová práce podává ucelený přehled o stavu a možnostech virtuálního vzdělávání v České Republice v první polovině roku 2004. Nejprve je zřejmě nutné vysvětlit, jak chápu pojem „virtuální vzdělávání v České Republice“. Pokud použijeme počítač a připojíme se na Internet, můžeme využít nabídky virtuálního vzdělávání kdekoli na světě, což je považováno právě za jednu z podstatných výhod tohoto způsobu vzdělávání. Co tedy chápu pod tímto pojmem?

V žádném případě nemám na mysli geografická omezení, ale především omezení jazyková a také obsahová. Výuka musí probíhat v českém jazyce, u jazykových kurzů by měla být zajištěna alespoň možnost komunikace v českém jazyce pro případ, že bude třeba řešit nějaký technický či obsahový problém. Obsah musí být přizpůsoben českým podmínkám např. české legislativě, zvyklostem a podobně. Při plnění hlavního cíle mé diplomové práce, tj. podat co nejkomplexnější pohled na současnou situaci v e-learningu v ČR, jsem si vytipoval následující okruhy, které rozebírám v jednotlivých kapitolách: Na úvod je nutné méně znalé čtenáře seznámit s virtuálním vzděláváním a jeho specifiky a ujasnit si chápání základních pojmů. Poté se již věnuji analýze současného stavu.

Za důležité jsem považoval rozebrat podporu e-learningu ze strany státních institucí a následně i dalších organizací, pro srovnání uvést několik typických projektů ze zahraničí, detailně analyzovat nabídku na českém trhu a také vysledovat nejdůležitější faktory, které ovlivňují současný stav i budoucí vývoj. Při zkoumání cílů a priorit státních organizací jsem vycházel z připravovaného návrhu i v současnosti platného Školského zákona, Zákona o vysokých školách, Státní informační a komunikační politiky a Státní informační politiky ve vzdělávání. Další informace o jejich činnosti jsem získal i z příspěvků přednesených v rámci e-learningové konference BELCOM04, které se zúčastnili i zástupci zainteresovaných ministerstev. Informace o podpůrných programech Evropské unie jsem čerpal převážně z internetových prezentací Evropské komise. Stejně tak v případě dalších organizací podporujících virtuální vzdělávání jsem vycházel převážně z internetových zdrojů. Při hodnocení e-learningové nabídky ostatních zemí by nebylo účelné ani možné vyjmenovávat všechny zajímavé projekty. Zvolil jsem tedy postup, kdy jsem vybrané projekty rozdělil do několika odlišných kategorií. Jednotlivé kategorie jsem popsal, popřípadě dále podrobněji rozčlenil, a ke každé kategorii uvedl typický příklad.

Kľúčové slová:

vzdelanie

alternatívy vzdelania

Elearning Initiative

Elearning Programme

phare

Leonardo da Vinci

virtuální vzdělávání

rozvoj lidských zdrojůObsah:
 • 1. Úvod -12-
  2. Základní pojmy -13-
  2.1 Vzdělávání -13-
  2.2 Výuka -13-
  2.3 E-learning -13-
  2.4 On-line learning a i-learning -14-
  2.5 Vzdělávací a virtuální kurz -14-
  2.6 Virtuální třída -14-
  2.7 Formy studia -14-
  2.8 Tutor -15-
  2.9 Software pro realizaci virtuálního vzdělávání -15-
  2.10 Standardy v oblasti virtuálního vzdělávání -16-
  2.10.1 Standardizační autority a jejich specifikace -16-
  2.10.2 Ostatní specifikace -16-
  2.11 Vzdělávací a znalostní objekty -17-
  2.11.1 Vzdělávací objekty -17-
  2.11.2 Znalosti a znalostní objekty -18-
  2.11.3 Hlavní rozdíly mezi znalostním a vzdělávacím objektem -20-
  2.12 Malé a střední podniky -20-
  3. Specifika virtuálního vzdělávání -22-
  3.1 Studijní aspekty -22-
  3.1.1 Způsoby vzdělávání -22-
  3.1.2 Organizace zkoušek -23-
  3.1.3 Studijní materiály -23-
  3.2 Psychologicko - sociální aspekty -24-
  3.2.1 Vnímání -24-
  3.2.2 Anonymita prostředí -25-
  3.2.3 Fenomén osobního počítače -25-
  3.2.4 Motivace -25-
  3.2.5 Virtuální týmy -26-
  3.3 Technologické aspekty -26-
  3.3.1 Z pohledu studenta -26-
  3.3.2 Z pohledu poskytovatele -27-
  3.4 Ekonomické aspekty -27-
  3.5 Shrnutí -28-
  4. Podpora státu v oblasti virtuálního vzdělávání -29-
  4.1 Ministerstvo informatiky -29-
  4.2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -30-
  4.3 Programy Evropské komise -31-
  4.3.1 Elearning Initiative -31-
  4.3.2 Elearning Programme -31-
  4.3.3 Socrates -31-
  4.3.4 Leonardo da Vinci -32-
  4.3.5 Phare -32-
  4.3.6 Další programy -33-
  4.4 Shrnutí -34-
  5. Další podpora virtuálního vzdělávání -35-
  5.1 Nevládní neziskové organizace -35-
  5.1.1 CELN -35-
  5.1.2 EUNIS-CZ -35-
  5.1.3 Národní vzdělávací fond -35-
  5.1.4 Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů -35-
  5.1.5 CESNET -36-
  5.2 Konference o e-learningu -36-
  5.2.1 BELCOM -36-
  5.2.2 Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost -36-
  5.2.3 E-learning v praxi firemního vzdělávání -36-
  5.2.4 Seminář e-learning -37-
  6. Významné projekty ve světě -38-
  6.1 Distanční univerzity -38-
  6.1.1 Obecná charakteristika -38-
  6.1.2 Open Universiteit -38-
  6.1.3 Empire State College -39-
  6.2 Komerční e-learningové firmy -39-
  6.2.1 Firmy zaměřené na školení -39-
  6.2.2 ICT firmy -40-
  6.3 Portály s problematikou e-learningu -40-
  6.3.1 EduTools -40-
  6.3.2 UNESCO Free Software Portal -41-
  7. Nabídka virtuálních kurzů v ČR -42-
  7.1 Komerční projekty s výukou ve více oborech -42-
  7.1.1 Instructor Prevent -42-
  7.1.2 Itutor -42-
  7.1.3 Společnost pro elektronické vzdělávání -43-
  7.1.4 Zebra Systems -43-
  7.1.5 ComputerHelp -43-
  7.1.6 Mailem.cz -43-
  7.1.7 Rentel -44-
  7.1.8 PVT -44-
  7.1.9 Trask Solutions -44-
  7.1.10 Net University -44-
  7.2 Komerční projekty s jednostranně zaměřenou výukou -45-
  7.2.1 Institut informačních technologií -45-
  7.2.2 S-COMP Centre CZ -45-
  7.2.3 NOVEKO 96 -45-
  7.2.4 Škola ZAV -45-
  7.2.5 Speakspeak International -46-
  7.2.6 Gopas -46-
  7.2.7 DTP Studio -46-
  7.2.8 M.C.Triton -47-
  7.2.9 ECA ENTER -47-
  7.2.10 Inc Consulting -47-
  7.2.11 Expertis -47-
  7.2.12 Minerva-art -47-
  7.2.13 Education on line -48-
  7.3 Univerzitní projekty -48-
  7.3.1 BATCOS -48-
  7.3.2 Virtuální univerzita -48-
  7.3.3 Vysoká škola ekonomická -48-
  7.3.4 Univerzita Hradec Králové -49-
  7.3.5 Cisco Networking Academy -49-
  7.4 Ostatní -49-
  7.4.1 E-academy -50-
  7.4.2 Testy anglické gramatiky -50-
  7.4.3 Moje škola -50-
  7.5 Souhrnný přehled -51-
  8. Podmínky rozvoje virtuálního vzdělávání v ČR -52-
  8.1 Počítačová gramotnost -52-
  8.2 Připojení k Internetu -53-
  8.2.1 Virtuální vzdělávání a Internet -53-
  8.2.2 Využívání Internetu v sektoru MSP -53-
  8.2.3 Telekomunikační trh v ČR -54-
  8.3 Nabídka e-learningových řešení -55-
  8.3.1 Použití volně šířitelných nástrojů -55-
  8.3.2 Řešení zajišťované vzdělávací firmou -55-
  8.4 Velikost trhu -56-
  8.5 Shrnutí -56-
  9. Návrh vzdělávacího portálu -57-
  9.1 Procesní model -57-
  9.1.1 Model návaznosti procesů výukového portálu -57-
  9.1.2 Registrace -58-
  9.1.3 Specifikace výukových potřeb -59-
  9.1.4 Mapování a výběr kurzů -60-
  9.1.5 Vyřízení objednávky -61-
  9.1.6 Výuka -62-
  9.1.7 Výpis historie, Zrušení účtu -63-
  9.2 Přehled funkcí portálu -63-
  9.3 Diagram tříd -65-
  9.4 Konzistence modelů -66-
  9.5 Shrnutí -69-
  10. Závěr -70-
  11. Literatura a internetové zdroje -72-
  12. Slovníček pojmů -82-
  Příloha A : Nabídka kurzů na Internetu -84-

Zdroje: