Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Financovanie malych a strednych podnikov

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
75 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7036
Posledná úprava
27.11.2017
Zobrazené
1 429 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Malé a stredné podnikanie plní významnú úlohu vo všetkých krajinách s trhovou ekonomikou. Jeho dynamický rozvoj je jedným zo základných predpokladov zdravého ekonomického vývoja. Malé a stredné podniky svojou vysokou prispôsobivosťou a kreativitou dokážu pohotovo vyhovieť najnovším trendom v dopyte a uspokojovať požiadavky a očakávania i tých najnáročnejších zákazníkov. Nemenej významnú úlohu zohrávajú malé a stredné podniky aj v oblasti tvorby nových pracovných miest a svojou zdravou rozpínavosťou pozitívne ovplyvňujú vývoj zamestnanosti.

Cieľom tejto diplomovej práce je zhodnotiť stav malého a stredného podnikania na Slovensku, možné zdroje financovania z domácich a zahraničných zdrojov a formy podpory malého a stredného podnikania.

Kľúčové slová:

dotácie

financovanie

majiteľ

úver

legislatíva

štátna pomocObsah:
 • 1. ÚVOD
  2. FINANCOVANIE PODNIKU A FAKTORY VPLÝVAJÚCE NA OBJEM MAJETKU
  3. ŠTRUKTÚRA MAJETKU PODNIKU
  4. ŠTRUKTÚRA ZDROJOV PODNIKU.
  4.1. INTERNÉ ZDROJE
  4.1.1. Z HĽADISKA ÚČEL
  4.1.2. Z HĽADISKA ČASU
  4.1.3. Z HĽADISKA VLASTNÍCTVA
  4.1.4. Z HĽADISKA PRAMEŇA
  4.2. EXTERNÉ ZDROJe
  4.2.1. VKLAD MAJITEĽA
  4.2.2. DLHODOBÉ ÚVERY
  4.2.3. KRÁTKODOBÉ ÚVERY
  4.2.4. OSOBITNÉ FORMY FINANCOVANIA PODNIKU
  4.2.5. DOTÁCIE
  5. VÝZNAM A FUNKCIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV V EKONOMIKE ŠTÁTU
  6. PODPORA ROZVOJA MSP V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
  6.1. NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA (NARMSP)
  6.2. LEGISLATÍVNE ZABEZPEČENIE PODPORY MSP
  7. FORMY ŠTÁTNEJ POMOCI PODĽA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ POMOCI
  8. SYSTÉM PODPORY MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV NA SLOVENSKU
  8.1. PROGRAMY ZAMERANÉ NA FINANČNÚ POMOC
  8.2. PROGRAMY NA PODPORU CESTOVNÉHO RUCHU V SR
  8.3. PROGRAMY REALIZOVANÉ MINISTERSTVOM HOSPODÁRSTVA SR
  8.4. PROGRAMY REALIZOVANÉ NARMSP
  8.5. ZAHRANIČNÉ ÚVEROVÉ LINKY
  8.6. MOŽNOSTI VYUŽITIA RIZIKOVÉHO KAPITÁLU