Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Analýza GPRS (EDGE) prenosu pomocou mobilného telefónu

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
1,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9186
Posledná úprava
02.07.2018
Zobrazené
1 889 x
Autor:
flint
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V dnešnej dobe je internet neodmysliteľnou súčasťou moderného života, pričom sa využíva v každej časti sveta v takmer každom odvetví. Pri výbere internetových služieb rozhodujú tri faktory: cena, prenosová rýchlosť a dostupnosť. Najlepšia dostupnosť je dosiahnuteľná pomocou rádiovej prístupovej siete. V systéme GSM sa na to spočiatku využíval GPRS prenos.

GPRS (General Packet Radio Servis) je mobilná dátová služba prístupná pre používateľov GSM siete. Bola vyvinutá na zabezpečenie väčšej prenosovej rýchlosti ako v GSM a zlepšenie zlúčiteľnosti so sieťami LAN, WLAN a internetom. Je označovaná ako 2.5G, technológia medzi druhou (2G) a treťou (3G) generáciou mobilných sietí.

Tento štandard je odlišný od staršieho Circuit Switched Data (CSD), kde systém vytvoril dátové spojenie, ktoré si vyhradilo plnú rýchlosť dátového toku počas doby spojenia. GPRS je paketovo - prepínané spojenie (paketové prepojovanie), čo znamená, že viacej používateľov zdieľa rovnaký prenosový kanál a dáta sa prenášajú len vtedy, keď sú pripravené. Celková kapacita kanálu môže byť okamžite vyhradená tým používateľom, ktorí práve posielajú dáta v ktorúkoľvek chvíľu , čo poskytuje väčšiu priepustnosť tam, kde používatelia posielajú alebo prijímajú dáta periodicky. Prehliadanie webových stránok, prijímanie e-mailov hneď ako prídu, chatovanie, to sú príklady, kde sa využíva občasný prenos dát, čo prospieva zdieľaniu dostupnej kapacity. GPRS štandard je schopný poskytnúť prenosové rýchlosti väčšie ako 14.4 kb/s v jednom okne, teoretická rýchlosť je 171.2 kb/s. Avšak reálna rýchlosť je o poznanie menšia a to okolo 40 až 50 kb/s pri použití konfigurácie 1+3 (1 uplink a 3 downlink časové okná).

Kľúčové slová:

časové okno

TDMA rámec

dátové bloky

meracie pracovisko

mobilný telefón

parametre signálu základňovej staniceObsah:
 • ÚVOD -1-
  1. CIEĽ DIPLOMOVEJ PRÁCE -2-
  2. GPRS -3-
  2.1. GPRS aplikácie -3-
  2.2. Triedy mobilných zariedení GPRS/GSM -3-
  2.3. Architektúra siete -4-
  2.4. Paketové prepojovanie -6-
  2.5. Manažment polohy (Mobility Management) -6-
  2.6. GPRS pripojovacia procedúra -8-
  2.7. Aktivácia PDP kontextu -8-
  2.8. GPRS odpojovacia procedúra -9-
  2.8.1. Odpojenie zahájené MS -9-
  2.8.2. Odpojenie zahájené sieťou -9-
  2.9. Všeobecná štruktúra referenčného vrstvového modelu OSI -10-
  2.10. Protokolové vrstvy -11-
  2.10.1. Protokoly na rozhraní Gn -11-
  2.10.2. Protokoly na rozhraní Gb -11-
  2.10.3. Protokoly na rozhraní Um -12-
  2.11. Rádiové rozhranie -13-
  2.12. Konkrétny prenos PDU -15-
  2.12.1. Penos cez GGSN -15-
  2.12.2. Prenos cez SGSN -16-
  2.12.3. Prenos cez BSS -17-
  2.12.4. Prenos rádiovým rozhraním -17-
  2.13. Logické kanály -18-
  2.14. Mapovanie logických kanálov do fyzických -19-
  2.15. Prenos paketov -20-
  2.15.1. Prenos paketov vo vzostupnom smere -21-
  2.15.2. Dynamické prideľovanie rádiových blokov -22-
  2.15.3. Pevné prideľovanie rádiových blokov -23-
  2.15.4. Prenos RLC dátových blokov vo vzostupnom smere -24-
  2.15.5. Prenos RLC dátových v zostupnom smere -26-
  2.16. Koordinácia GPRS a GSM funkcií -27-
  2.17. Kódovanie -28-
  3. POPIS ČINNOSTI MOBILNÉHO TERLEFÓNU -30-
  3.1. Bloková schéma mobilného telefónu -30-
  3.1.1. Vstupné a výstupné obvody -31-
  3.1.2. Základné spracovanie signálu -31-
  3.1.3. Vysokofrekvenčná časť -31-
  3.1.4. Riadiaca časť -32-
  3.2. Prijímač -32-
  3.3. Vysielač -34-
  4. MERANIE PARAMETROV SIGNÁLU ZÁKLADŇOVEJ STANICE -36-
  4.1. Meracie pracovisko -36-
  4.2. Prenos rádiového signálu -37-
  4.3. Namerané časové priebehy signálu -38-
  4.3.1. RX signál -38-
  4.3.2. TX signál -40-
  ZÁVER -42-

Zdroje:
 • Doboš Ľ., Dúha J., Marchevský S., Wieser V.: Mobilné rádiové siete, Žilina 2002
 • Nortel Networks - GPRS Technical Description, 2000
 • Agilent Technologies - Agilent Understanding General Packet Radio Service, 2001
 • Nokia - Service Manual NHM-8NX Series Celluar Phones, 2002