Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Zahraničnoobchodná politika Ruska

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40107
Posledná úprava
23.04.2012
Zobrazené
1 543 x
Autor:
diana.dudicova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom záverečnej práce bolo analyzovať zahraničnoobchodnú situáciu Ruskej federácie, i nástroje presadzovania ekonomických záujmov danej krajiny, opísať nesmierny význam ropnej strategickej súčasti zahraničnoobchodnej politiky a špecifikovať postavenie Ruska vo svetovom hospodárstve i prognózy jeho vývoja. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Obsahuje 3 grafy, 8 tabuliek a 2 prílohy. V prvej kapitole bakalárskej práce je upriamená pozornosť na súčasnú politiku Ruskej federácie a na jej ekonomické ukazovatele.

V ďalšej časti sa charakterizujú nástroje presadzovania ekonomických záujmov Ruskej federácie i opisujú vzťahy Ruska s najväčšími ekonomikami sveta. Záverečná kapitola sa zaoberá smerovaním zahranično-obchodnej politiky Ruska vplyvom jeho účasti v rôznych zoskupeniach a organizáciách. Výsledkom riešenia danej problematiky je záver, že pokiaľ chce Rusko zlepšiť svoje postavenie musí sa nevyhnutne zamerať na diverzifikáciu ekonomiky, modernizáciu jednotlivých odvetví hospodárstva, rozvoj infraštruktúry, ako aj zvýšenie investícii do ľudského kapitálu a energetiky.

Kľúčové slová:

Ruská federácia

ropa

rezervy

ropný priemysel

energetická závislosťObsah:
 • ÚVOD 6
  1 ZAHRANIČNOOBCHODNÁ POLITIKA RUSKEJ FEDERÁCIE V OBDOBÍ FINANČNEJ KRÍZY 7
  1.1 Tendencie a záujmy Ruskej federácie 8
  1.1.1 Expertíza a názory odborníkov na súčasný stav RF 9
  1.1.2 Názory a mienka politológov zameraných na stratégiu RF 11
  1.2 Makrostránka Ruskej federácie 12
  1.2.1 HDP a jeho rast 12
  1.2.2 Pracovná sila a trh práce 14
  1.2.3 Miera inflácie 15
  1.3 Zahraničný obchod Ruskej federácie 17
  1.3.1 Teritoriálna štruktúra 18
  1.3.2 Komoditná štruktúra 20
  2 CIEĽ PRÁCE 23
  3 METODIKA PRÁCE 24
  4 NÁSTROJE PRESADZOVANIA EKONOMICKÝCH ZÁUJMOV RUSKEJ FEDERÁCIE 25
  4.1 Definovanie a prostriedky zahranično-obchodnej politiky RF 25
  4.2 Ropa ako strategická súčasť zahraničnoobchodnej politiky Ruska 26
  4.2.1 Vzťahy Ruska s krajinami OPEC 27
  4.3 Rámcové dohody a partnerské zmluvy Ruskej federácie 28
  4.3.1 Dohoda a partnerské vzťahy Ruska a USA 28
  4.3.2 Dohoda a partnerské vzťahy Ruska a EÚ 29
  4.3.3 Dohoda a partnerské vzťahy Ruska a Číny 32
  5 ZHODNOTENIE SMEROVANIA ZAHRANIČNO-OBCHODNEJ POLITIKY RUSKEJ FEDERÁCIE 34
  5.1 Zmena zahraničnoobchodnej politiky Ruska vstupom do WTO 34
  5.1.1 Problémy brániace vstupu Ruska do WTO 34
  5.2.2 Ekonomický vplyv členstva vo WTO na Rusko 35
  5.2 Vývoj skupiny BRICs 36
  5.2 Ekonomický význam Kaspického regiónu 39
  ZÁVER 43
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚR 45
  PRÍLOHY 48