Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 337   projektov
7 nových

Finančná analýza spoločnosti

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
52 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
21458
Posledná úprava
26.03.2009
Zobrazené
8 633 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo prakticky aplikovať teoretické znalosti a previesť finančnú analýzu spoločnosti ČSA a.s., najmä z dostupných zverejnených finančných výkazov z rokov 2001 až 2005 a na základe získaných výstupov ohodnotiť finančnú situáciu podniku. Jadrom práce je praktická časť, konrétne samotná finančná analýza spoločnosti.

Kľúčové slová:

rozvaha

výkaz ziskov a strát

zlaté bilančné pravidlo

ukazovatele rentability

analýza

ukazovatele

ČSAZdroje:
  • - Kislingerová Eva a kol.: Manažérské finance. 1. vyd. Praha: C.H.Beck 2004, ISBN 80-7170-8029
  • - Grünwald, R., Holečková, J.: Finanční analýza a plánování podniku. VŠE, 2002, 80-245-0422-7
  • - Kislingerová, E., Hnilica, J.:Finančný analýza krok za krokem. C.H.Beck 2005, ISBN-80-7179-321- 3
  • - Růčková Petra: Finanční analýza, metody, ukazatele, využitie v praxi. Praha: Grada 2007, ISBN 80-247- 1386-1
  • - Sedláček, J.: Účetní data v rukou manažera. Praha, Computer Press 2001,
  • ISBN 80-7226-562- 8