Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Výrobné technológie - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
215 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2104
Posledná úprava
23.09.2016
Zobrazené
3 835 x
Autor:
wladqe
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. DRUHY TEPELNÉHO SPRACOVANIA A PRIEBEH TEPLÔT V ZÁVISLOSTI NA ČASE

Tepelné spracovanie spočíva v pomalom ohreve na určenú teplotu (do dobehnutia zmien v materiáli) a následnom ochladení. Podľa intenzity a spôsobu chladenia rozoznávame rozličné typy tepelného spracovania.
Diagram zmeny teploty s časom pri tepelnom spracovaní kovov. 1- ohrev, 2- výdr~, 3- doba výdr~e,4- ochladzovanie. Dôle~ité pre re~im tepelného spracovania je poznať dve kritické teploty Ac1 a Ac2. Medzi nimi je interval v ktorom prebieha fázová zmena. } íhanie: difúzné, úplne ~íhanie, izotermické, rekryatalizačné, na odstránenie vnútorných napätí Kalenie spočíva v prudkom ochladení ohriatej súčiastky. Prudkým ochladením sa vytvárajú nové zárodky zŕn, vzniká jemná martenzitická atruktúra s vysokou tvrdosťou. Popúaťaním sa odstráni zvyakový austenit, ktorý zostal po zakalení. Úplný rozpad zvyakového austenitu mo~no dosiahnuť nízkoteplotným tepelným spracovaním.
Cementovanie je proces nasycovania povrchu súčiastok uhlíkom. Pou~íva sa k tomu tuhé, kvapalné alebo plynné médium. Cementovaním sa výrazne zvýai tvrdosť povrchovej vrstvy, pričom jadro ostáva hu~evnaté.
Kyanidovanie
Difúzne chrómovanie je nasycovanie povrchu chrómom. Dosahuje sa pritom veľmi dobrá odolnosť povrchu pri korózii. Nitridovanie je nasycovanie povrchu dusikom, čoho výsledkom je vznik tvrdých nitridov. Pou~íva sa tam, kde je povrch mechanicky a tribologicky namáhaný .

Kľúčové slová:

výrobné technológie

strihanie

metódy obrábania

komplexná súčiastka

geometria

druhy fréz

zváranie

plastická deformácia

cementovanie

kalenieObsah:
 • 1. Druhy tepelného spracovania a priebeh teplôt v závislosti na čase
  2 . Spájkovanie, druhy spájok, tepoty spájkovania
  3. Definujte technológie, ktoré menia tvar polovýrobku
  4. Princíp hobľovania a obrá}ania rezné podmienky
  5. Metódy obrábania závitov
  6. Princíp foriem na liatie do piesku
  7. Typy brúsnych kotúčov
  8. Princíp odlievania metódou vtaviteľného modelu
  9. Definícia stlačenia tresky
  10. Druhy frézovacích strojov
  11. Znázornite ` truktúru brúsneho kotúča
  12. Postup sústru}enia závitov
  13. Podstata rezania kyslíkom
  14. Druhy delenia pílami, stroje, geometria nástrojov
  15. Podstata frézovania rezné podmienky
  16. Naznačte druhy kovacích prác
  17. Druhy zvárania elektrickým oblúkom
  18. Definujte postup liatia do pieskových foriem
  19. Zahlbovanie, tvar nástroja
  20. Naznačte princíp strihania a tvar stri }nej plochy , mo}nosti presného strihania
  21. Opí` te princíp rotačného kovania
  22. Vymenujte a definujte súčasné princípy delenia polovýrobkov
  23. Odformovanie a čistenie odliatkov
  24. Charakterizujte vady pri brúsení
  25 . Technológie výroby regulovaných reliefov na obrobkoch
  26. Vady odliatkov
  27. Charakterizujte technológie ktoré menia vlastnosti súčiastok
  28. Druhy kovacích lisov
  29. Typy odliatkov podľa zlo}itosti
  30. Technológie dokončovania ozubených kolies
  31. Metódy kontrola zvarov, typy zvarov
  32. Technológie brúsenia
  33. Typy meradiel na meranie súčiastok- presnosť
  34. Znázornite spôsoby orovnávania brúsnych kotúčov
  35. Uveďte vyu}itie materiálu pri rozličných typoch polovýrobkov
  36. Geometria skrutkovitých vrtákov
  37. Definícia skupinovej technológie a príklad vzniku komplexnej súčiastky
  38 . Charakterizujte technológie, ktoré menia kvalitu povrchu súčiastky
  39. Princíp vystrihovania, stri }né plány
  40. Technológia a výsledky povrchového tepelného a chemicko-tepelného spracovania
  41. Definujte súčasné elektrofyzikálne metódy obrábania
  42. Podstata superfini` ovania. tvar stôp na obrobenej ploche
  43. Typy montá}e (úplná, výberová, kompenzačná)-
  44. Základné metódy obrábania ozubených kolies princípy
  45 . Druhy fréz
  46 . Charakterizujte technológiu obrábania vodným prúdom
  47. Princíp preťahovania a pretlačovania , geometria nástrojov
  48. Zváranie v ochrannej atmosfére, druhy atmosfér , dôvod pou}itia ochrannej atmosféry
  49. Princípy tlakového a odstredivého liatia
  50. Definujte technológie ktoré menia rozmer polovýrobku
  51. Naznačte princíp valcovania závitov. výhody
  52. Podstata zvárania plameňom, úprava dielcov pred zváraním
  53 . Definujte účelové procesy výroby súčiastok
  54. Delenie polovýrobkov plastickou deformáciou