Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Vypracované otázky z predmetu Základy konštruovania

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
110 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3562
Posledná úprava
21.04.2017
Zobrazené
4 125 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na skúšku z predmetu Základy konštruovania. 48 Otázok na Základy konštruovania.

1. Tolerovanie rozmerov - vysvletliť pojem tolerancia, menovitý rozmer, najmenší a najväčší dovolený rozmer, nulová čiara, vôľa, presah

Tolerancia - rozdiel medzi najväčším a najmenším dovoleným rozmerom
Menovitý rozmer - je základný rozmer predpísaný na výkrese, ku ktorému sa vzťahujú obidve odchýlky
Najmenší a najväčší dovolený rozmer - rozsah prístupných rozmerov, v ktorých vyrábame súčiastku s určitou presnosťou
Nulová čiara - čiara prechádzajúca menovitým rozmerom. Je čiarou nulovej odchýlky. - odchýlky nad nulovou čiarou sú kladné - odchýlky pod nulovou čiarou sú záporné
Vôľa - vzniká pri uložení ak je rozmer diery väčší ako rozmer hriadeľa
Presah - vzniká pri uložení ak je rozmer hriadeľa väčší ako rozmer diery

Kľúčové slová:

konštruovanie

technika

reťaze

prevody

ložiská

ozubené kolesáObsah:
 • 1. Tolerovanie rozmerov - vysvetliť pojem tolerancia, menovitý rozmer, najmenší a najväčší dovolený rozmer, nulová čiara, vôľa, presah
  2. Uviesť príklad uloženia s vôľou v sústave jednotnej diery - nakresliť ilustračný obrázok, uviesť jeden konkrétny príklad
  3. Uviesť príklad uloženia s presahom (nehybné) v sústave jednotnej diery - nakresliť ilustračný obrázok, uviesť jeden konkrétny príklad
  4. Uviesť príklad uloženia prechodného v obrázok, uviesť jeden konkrétny príklad
  5. Uviesť príklad uloženia s vôľou v sústave jednotného hriadeľa - nakresliť ilustračný obrázok, uviesť jeden konkrétny príklad
  6. Uviesť príklad uloženia s presahom (nehybné) v sústave jednotného hriadeľa - nakresliť ilustračný obrázok, uviesť jeden konkrétny príklad.
  7. Uviesť príklad uloženia prechodného v sústave jednotného hriadeľa - nakresliť ilustračný obrázok, uviesť jeden konkrétny príklad
  8. Zobraziť polohu tolerančných polí hriadeľa vzhľadom k nulovej čiare.
  9. Zobraziť polohu tolerančných polí dier vzhľadom k nulovej čiare
  10. Geometrické tolerovanie - uveďte vhodný príklad pre tolerovanie rovnobežnosti, valcovitosti a obvodového hádzania.
  11. Geometrické tolerovanie - uveďte vhodný príklad pre tolerovanie kolmosti, súosovosti a kruhovitosti
  12. Technické materiály - rozdelenie technických materiálov kovových používaných v strojárskej výrobe
  13. Uveďte rozdelenie ocelí na tvárnenie do tried.
  14. Vysvetlite číselné označovanie ocelí
  15. Vysvetlite číselné označovanie zliatin železa na odliatky
  16. Základné druhy skrutkových spojov - zobrazte spojenie dvoch plechov pomocou skrutky so šesťhrannou hlavou, podložkou a maticou šesťhrannou
  17. Základné druhy skrutkových spojov - zobrazte spojenie dvoch plechov pomocou skrutky so šesťhrannou hlavou
  18. Základné druhy skrutkových spojov - zobrazte spojenie dvoch plechov pomocou závrtnej skrutky, pružnej podložky a matice šesťhrannej
  19. Základné druhy skrutkových spojov - zobrazte spojenie dvoch plechov pomocou skrutky s lícovaným driekom, maticou šesťhrannou a podložkou
  20. Skrutky - zobrazte aspoň tri normalizované skrutky a pomenujte ich
  21. Podložky - účel podložiek, zobrazte aspoň 2 normalizované podložky, pomenujte ich a vysvetlite kde by ste ich použili
  22. Spojovacie čapy. Poisťovanie čapov
  23. Závlačka - zobraziť ju, jej účel
  24. Spojovacie kolíky - zobraziť 2 tvary spojovacích kolíkov
  25. Kliny - účel, zobraziť žliabkový klin bez nosa s nosom a vsadený klin
  26. Perá - účel, zobrazte normalizované spojovacie pero tesné a výmenné
  27. Zverné spoje - princíp
  28. Hriadele - priame hladké, žliabkované, zalomené, flexibilné
  29. Hriadeľové čapy - čo to je čap, zobraziť tvary hriadeľových čapov a určiť aké sily môžu zachytávať
  30. Zvárané spoje - čo to je zvarok, umiestnenie údajov o zvare na odkazovej čiare
  31. Základné značky zvarov: lemový, tupý zvar (I,V, 1/2V, U…), kútový. Vysvetliť význam “a” a “z” pri označovaní charakteristického rozmeru kútového zvaru
  32. Nalisované spoje - princíp nalisovaného spoja
  33. Nitované spoje - princíp nitovaného spoja. Zobraziť nitovaný spoj vyhotovený ako jednostrižný a dvojstrižný. Popísať namáhanie nitu
  34. Klzné ložiská - aký druh trenia, zobraziť aspoň jeden druh klzného ložiska
  35. Valivé ložiská - popísať z čoho sa skladá valivé ložisko, aké valivé elementy sa používajú. Zobraziť ložisko guľkové jednoradové radiálne, guľkové jednoradové axiálne - podrobne a zjednodušene
  36. Tesnenie - hriadeľové tesniace krúžky, zobrazenie podrobné a schematické
  37. Pružiny - účel a rozdelenie. Zobrazovanie pružín
  38. Prevody - účel prevodu, prevody priame a nepriame (príklad), prevody so sklzom a bez sklzu (príklad), prevodový pomer pre tvarový prevod (prevod bez sklzu)
  39. Prevody trecími kolesami - princíp, výhody, nevýhody
  40. Trecie prevody s premenlivým prevodovým pomerom
  41. Ozubené prevody - základné pojmy čelného ozubenia
  42. Zobrazovanie ozubených kolies - čelné, kužeľové, závitovkové koleso
  43. Kreslenie výkresov čelných ozubených kolies
  44. Reťazové prevody - princíp, výhody, nevýhody. Zobrazovanie reťazových kolies a reťazových prevodov
  45. Remeňové prevody - princíp, výhody, nevýhody. Druhy remeňov a remenice
  46. Kinematické mechanizmy - kinematické značky
  47. Hriadeľové spojky - účel. Nepružné spojky - pevná kotúčová spojka
  48. Hriadeľové spojky - účel. Pružné spojky - spojka Periflex