Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 639   projektov
2 nových

Vypracované otázky z predmetu Psychológia

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5640
Posledná úprava
10.11.2017
Zobrazené
719 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Didaktika, jej predmet a úlohy.
Stručný prehľad o vývoji didaktiky. Súčasný stav rozvoja didaktiky. Vzťah didaktiky k psychológii, sociológii a k iným príbuzným vedám. Všeobecná didaktika, didaktiky učebných predmetov.

Predmet didaktiky
• pochádza z gr. slova didaskó - učím, vyučujem
• zaoberá sa učením, ako učiteľ vyučuje
• zaoberá sa vyučovacím procesom a z čoho pozostáva
• Predmetom didaktiky je teda veda o obsahu vzdelania a o procese vyučovania a učenia. Pod obsahom vzdelania rozumieme to, čo sa žiak má naučiť. Pod procesom vyučovania zasa metódy, zásady, organizáciu a organizačné formy vyučovania, ale aj prostriedky využívané vo vyučovaní
Stručný prehľad o vývoji didaktiky
- Slovo didaktika je odvodené od gréckeho slova didaskó, čo znamená učím, poučujem. Hoci otázkami učenia a vyučovania sa zaoberali viacerí myslitelia už v staroveku (Sokrates, Platón, aristoteles, Quintilianus), pojem didaktika sa začal používať oveľa neskôr. Z histórie známe, že tento pojem do pedagogiky zaviedol nemecký pedagóg Wolfgang Ratke v roku 1613. Prenikavý vplyv na rozvoj didaktického myslenia mal Jan Amos Komenský (1592 - 1670). Dôraz, aby metóda učenia bola prirodzená a aby materinský jazyk bol základom vyučovania cudzích jazykov, priviedlo Komenského k predsavzatiu napísať didaktické dielo. Výsledkom bola Veľká didaktika, v ktorej podal skvelý rozbor vyučovania. (podáva všeobecné umenie učiť všetkých všetko). Ďalšie jeho práce sú Najnovšia metóda jazykov, ktorej 10. kapitola tvorí uzavretý celok o didaktických zásadách, ktorá bola uverejnená pod názvom Analytická didaktika.

Kľúčové slová:

didaktika

vzdelanie

riadenie

vyučovanie

organizácia

didaktické prostriedkyObsah:
 • 1. Didaktika, jej predmet a úlohy.
  2. Vzdelanie v didaktickom systéme.
  3. Riadenie učebného procesu.
  4. Ciele a obsah vyučovania.
  5. Žiak v procese vyučovania.
  6. Učiteľ v procese vyučovania.
  7. Fázy - etapy vyučovacieho procesu.
  8. Vyučovacie zásady.
  9. Metódy vyučovania.
  10. Hodnotenie a klasifikácia.
  11. Organizácia a organizačné formy vyučovania.
  12. Didaktické prostriedky vo vyučovaní.