Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových

Vypracované otázky z predmetu Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46665
Posledná úprava
23.05.2016
Zobrazené
1 534 x
Autor:
mira1983
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Rozdeľte a charakterizujte metódy SP

• 1. metódy používané takmer vo všetkých spoločensko-vedných disciplínach, samozrejme po ich aplikácii na konkrétnu oblasť poznania.
Patria sem metódy ako napr. analytická metóda - logicko-analytická (alebo regresívna) metóda, syntetická alebo progresívna metóda, induktívny metóda, deduktívna metóda, genetická metóda, deskriptívna metóda, empirická metóda, výskumné metódy a pod.

• 2. metódy spoločné viacerým disciplínam. Používané predovšetkým v psychológii, pedagogike, sociológii a sociálnej práci a v niektorých iných vedných disciplínach:
Napr. Morenova sociometrická metóda, metóda kauzálnych atribúcií, zážitkové metódy, exemplifikácie, heuristika, metódy optimálnej komunikácie, hodnotenie.

• 3. metódy vlastné sociálnej práci,
Teda metódy, ktoré vznikli priamo v oblasti praxe sociálnej práce. Ide o širokú skupinu metód, ktoré z hľadiska ich vnútorných charakteristík môžeme na základe určitých demarkačných hľadísk rozdeliť napr. do nasledovných skupín:

Časové hľadisko

Klasické metódy
• Sociálna práca s jednotlivcom:prípadová SP, poradenstvo, supervízia, krízová intervencia
• Sociálna práca so skupinou: skup.práca, streetwork
• Sociálna práca s komunitou.: komunitné plánovanie, sociálne projektovanie
• Metódy sociálnej práce s rodinou
• Metódy sociálnej práce s organizáciou -inštitúciou, napr. podniková sociálna práca, školská sociálna práca...a pod.) sociálny manažment

Kľúčové slová:

metódy sociálnej práce

zmysel

skupinová tenzia

komunita

skupinová kohézia

terapiaObsah:
 • 1. Rozdeľte a charakterizujte metódy SP
  2. Čo je skupina
  3. Čo je zmyslom SP so skupinou
  4. Vymenujte významné sociálne skupiny a charakterizujte dve z nich /rok, autor/
  5. Aké je základné rozdelenie skupín
  6. Aká je typológia skupinovej práce, vymenujte a charakterizujte 2 z nich
  7. Na aké hlavné oblasti podpory sa zameriavajú svojpomocné skupiny
  8. Zásady SP so skupinou podľa Cláry Kaiserovej /aspoň 6 vymenovať a po 1 vete ku každej/
  9. Rozdeľte typy vedúcich
  10. Uveďte 5 rolí vodcu podľa Kratochvíla
  11. Predstavte etapy SP so skupinou
  12. Zadefinovať dynamiku skupiny /autor+ všetko/
  13. Definujte pojem skupinová kohézia
  14. Definujte pojem skupinová tenzia
  15. Aká je SP s komunitou
  16. Aká je SP so spoločnosťou
  17. Balintove metódy