Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
9 nových

Vypracované otázky - Ekonomika podniku

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46899
Posledná úprava
27.02.2017
Zobrazené
638 x
Autor:
adka539
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. PODNIK V TRHOVEJ EKONOMIKE
Podstata podnikania - definícia, znaky
Podstata podnikania

-samostatné rozhodovanie o odbore podnikania, právnej forme, o umiestnení podniku, jeho organizácii, o miere použitia cudzieho kapitálu, o spôsobe rozdelenia hospodárskeho výsledku.
Znaky
1.sústavné a samostatné konanie podnikateľských subjektov,
2.smelosť a vynaliezavosť, iniciatívnosť v riešení neštandardných úloh a dosahovanie jednotlivých cieľov podnikania,
3.schopnosť rozhodovať v podmienkach neistoty,
4. preberanie a znášanie rizík podnikania

Subjekty podnikania
Subjektom podnikania môže byť jednotlivec - podnikateľ, resp. podnikateľská jednotka - podnik
Podnikateľ - činiteľ, ktorý svojou inovačnou činnosťou uvádza trhovú ekonomiku do dynamického pohybu.
Podľa Obchodného zákonníka sa za podnikateľa považuje osoba (právnická alebo fyzická), ktorá:
-je zapísaná v obchodnom registri,
-podniká na základe živnostenského oprávnenia,
-podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
-je fyzická osoba, ktorá uskutočňuje poľnohospodársku výrobu a je pre jej výkon evidovaná.
Podnikateľskými jednotkami sú všetky obchodné spoločnosti, banky, družstvá, združenia podnikov.
Podnikateľská jednotka je právne samostatný a vlastnícky oddelený subjekt podnikania, v ktorom rozvíja podnikateľské aktivity kolektív podnikateľov

Kľúčové slová:

ekonomika

podnik

zamestnanci

konkurencia

okolie podniku

životný cyklus

podnikanieObsah:
 • 1. Podnik v trhovej ekonomike
  2. Právne formy podniku
  3. Podnikový transformačný proces
  4. Obežný majetok podniku
  5. Náklady podniku
  6. Podnikové financie

  1. Podstata podnikania, znaky podnikania
  2. Predpoklady podnikania (objektívne, subjektívne)
  3. Možnosti identifikácie podnikateľských príležitostí
  4. Vysvetlite podstatu, znaky a vlastnosti podniku
  5. Uveďte 2 ekonomické - výkonové, finančné, výsledkové ciele podniku
  6. Rámcovo charakterizujte faktory priameho a nepriameho okolia podniku
  7. Uveďte tri dominantné faktory lokalizácie podniku
  8. Graficky zobrazte životný cyklu podniku
  9. Vysvetlite čo je podstatou zakladateľského rozpočtu podniku
  10. Uveďte 3 kritériá, ktoré by ste zvažovali pri voľbe právnej formy podniku
  11. Vysvetlite základné charakteristické znaky s.r.o.
  12. Vysvetlite základné charakteristické znaky a.s.
  13. Vysvetlite prvky, fázy, sféry podnikového transformačného procesu
  14. Vysvetlite členenie podnikových výrobných faktorov (elementárnych)
  15. Uveďte základnú charakteristiku dlhodobého hmotného majetku
  16. Ako klasifikujeme DHM podľa technologickej funkcie
  17. Ako rozlišujeme štruktúru DHM
  18. Aké ceny (oceňovanie) DHM poznáte
  19. Vysvetlite 4 faktory fyzického opotrebovania dhm
  20. Vysvetlite podstatu odpisov a ich tri funkcie
  21. Akým ukazovateľom by ste merali využívanie dhm
  22. Ktorú z funkcií investícií považujete za dôležitú pre vašu firmu
  23. Vysvetlite kolobeh obežného majetku (graficky) a uveďte tri dôležité ukazovatele využitia obežného majetku
  24. Uveďte 4 dôležité položky druhového členenia nákladov
  25. Uveďte vzorec kalkulačného členenia nákladov
  26. Graficky zobrazte fixné a variabilné náklady podniku
  27. Graficky zobrazte prah zisku, uveďte vzťahy pre výpočet xbz
  28. Uveďte 2 možnosti zníženia nákladov vo vašej firme
  29. Uveďte 2 vlastné 2 cudzie zdroje financovania podniku
  30. Čo vyjadruje časová hodnota peňazí