Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 754   projektov
13 nových

Úvod do technickej fyziky - komplet dokumenty (testy, protokoly, vzorce, ťahák...)

«»
Prípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
1,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47978
Posledná úprava
18.10.2021
Zobrazené
175 x
Autor:
hany159
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zákon zachovanie mechanickej energie
Uvažujme o dynamický izolovanom systéme, o ktorom predpokladáme, že na hmotný bod okrem sily konzervatívneho poľa nepôsobí žiadna iná sila. Vplyvom silového poľa sa môže zmeniť poloha hmotného bodu a aj jeho pohybový stav, tak ako je to napr. pri voľnom páde telesa v poli zemskej tiaže.
Obecný zákon zachovania energie potom môže byť formulovaný ako: celková energia izolovanej sústavy zostáva konštantná pri všetkých dejoch, ktoré v nej prebiehajú
Zákon zachovania energie patrí medzi základné fyzikálne zákony a platí ako v makrosvete, tak aj v mikrosvete (atómovej fyzike a fyzike elementárnych častíc). Tento zákon môže byť formulovaný aj nasledovne: nie je možné zostrojiť perpetuum mobile 1. druhu, t.j. zariadenie, ktoré by z ničoho konalo prácu.
...
Newtonove zákony
1. Zákon zotrvačnosti:
Každý hmotný bod v inerciálnej sústave zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, kým nie je nútený vonkajšími silami tento svoj stav zmeniť.
2. Zákon sily:
V inerciálnej vzťažnej sústave sa výsledná sila pôsobiaca na hmotný bod rovná prvej derivácii hybnosti hmotného bodu podľa času. F= m.a
3. Zákon akcie a reakcie:
Sily, ktorými na seba pôsobia dve telesá sú rovnako veľké, ale opačne orientované alebo každá akcia vyvoláva opačnú a rovnako veľkú reakciu.
...

Kľúčové slová:

fyzika

kvapalina

hmotnosť

hustomer

teplomer

Newton

teplota

tuhnutie

bod tuhnutia

napätie

povrchové napätie

kapilára

pohyb

čas

sila

energia

výkon

kinetická energia

trenieObsah:
 • Testy
  Príklady
  Vzorce
  Protokol: Merná hmotnosť kvapalín
  Protokol: Určenie bodu tuhnutia z priebehu teploty
  Protokol: Meranie povrchového napätia z výstupu v kapiláre
  Tabuľka - prehľad odvodených jednotiek SI

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá
 • testy