Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Technické meranie - materiály na skúšku

«»
Prípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
4,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47189
Posledná úprava
27.12.2017
Zobrazené
645 x
Autor:
respy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Meranie a technická diagnostika - definície, cieľ, základné pojmy.
Technická diagnostika je odbor, ktorý sa zaoberá bezdemontážnymi a nedešruktivnými metódami a prostriedkami stanovania technického stavu objektu.
Cieľ technickej diagnostiky: objektívne poznanie technického stavu sledovaného objektu a zabezpečenie jeho schopnosti vykonávať požadované funkcie za stanovených technických podmienok a to nielen v súčasnosti ale aj v budúcnosti.
Technická diagnostika využíva pre vyhodnotenie technického stavu objektu diagnostické signáli získavané meraním na diagnostifikovanom objekte.
Meranie je proces pri ktorom sa experimentálne získavajú informácie o veľkosti veličiny.
2. Meracie systémy, merací reťazec.
Merací systém ako informačný kanál medzi objektom merania a cieľovým objektom
A- objekt merania, B- systém merania, C- cieľový objekt
Väčšina moderných systémov merania je založená na elektronických signáloch.
Merací systém pozostáva z viacerých prvkov, ktoré spracovávajú (upravujú) mieronosnú veličinu, aby sa optimalizoval prenos informácie.

Hlavné prvky meracieho systému:
S- snímač, C- obvod na úpravu signálu, AD- analógovo - číslicový prevodník, P- (číslicové) spracovanie signálu, DA- číslicovo - analógový prevodník, A- akčný člen
Merací retazec
Na začiatku meracieho reťazca meraná veličina pôsobí na snímač. Snímač realizuje prevod zvolenej technickej veličiny na jeho vstupe na mieronosnú veličinu na jeho výstupe.

Kľúčové slová:

technické meranie

technická diagnostika

impulzné otáčkomery

meranie tlaku

silové hladinomery

prietokomery

snímače vibrácií

defektoskopiaObsah:
 • 1. Meranie a technická diagnostika - definície, cieľ, základné pojmy.
  2. Meracie systémy, merací reťazec.
  3. Číslicovo-analógové prevodníky, analógovo-číslicové prevodníky.
  4. Meranie polohy, rozdelenie snímačov polohy.
  5. Kontaktné a bezkontaktné nespojité snímače polohy.
  6. Odporové snímače polohy.
  7. Kapacitné snímače polohy.
  8. Indukčnostné snímače polohy.
  9. Transformátorové snímače polohy.
  10. Číslicové snímače polohy.
  11. Meranie rýchlosti - základné pojmy, rozdelenie snímačov rýchlosti.
  12. Odstredivé otáčkomery, magnetické otáčkomery.
  13. Tachometrické generátory.
  14. Impulzné otáčkomery, stroboskopické meranie otáčok, elektrodynamický snímač kmitania.
  15. Meranie zrýchlenia - základné pojmy, snímače pre meranie zrýchlenia.
  16. Meranie teploty - základné pojmy, princípy merania teploty.
  17. Odporové snímače teploty.
  18. Termoelektrické snímače teploty.
  19. Dilatačné snímače teploty, tlakové snímače teploty.
  20. Snímače pre bezdotykové meranie teploty.
  21. Meranie vlhkosti - základné pojmy, snímače pre meranie vlhkosti.
  22. Meranie sily a momentu - základné pojmy, princípy a rozdelenie snímačov sily.
  23. Piezoelektrické snímače sily, magnetické snímače sily.
  24. Odporové tenzometre.
  25. Snímače sily s prevodom deformácie na polohu.
  26. Meranie tlaku - základné pojmy, rozdelenie a princípy prístrojov na meranie tlaku.
  27. Kvapalinové, piestové a zvonové tlakomery, membránové, skrinkové, vlnovcové a trubicové tlakomery.
  28. Snímače tlaku so spojitým elektrickým výstupom.
  29. Snímače tlaku s optickými vláknami, elektrické vakuometre.
  30. Meranie výšky hladiny - základné pojmy, princípy a rozdelenie snímačov hladiny.
  31. Silové hladinomery, tlakové hladinomery.
  32. Elektrické hladinomery.
  33. Špeciálne hladinomery.
  34. Meranie prietoku - základné pojmy, metódy merania prietoku.
  35. Prierezový prietokomer, kolenový (odstredivý) prietokomer.
  36. Ultrazvukové prietokomery.
  37. Magnetický indukčný prietokomer.
  38. Turbínkový prietokomer, plavákový prietokomer - rotameter.
  39. Hmotnostné prietokomery.
  40. Meranie akustických veličín - základné pojmy a veličiny, zvukomer.
  41. Diagnostické signály, prostriedky a systémy.
  42. Vibrodiagnostika - princíp, použitie, vibrodiagnostické signály.
  43. Snímače vibrácií.
  44. Akustická diagnostika - princíp, použitie, akustické emisie.
  45. Emisie ultrazvukového signálu - princíp, meranie, použitie.
  46. Tribodiagnostika.
  47. Termodiagnostika.
  48. Defektoskopia - definícia, použitie, metódy.
  49. Ultrazvuková defektoskopia, defektoskopia prežarovaním.
  50. Magnetická defektoskopia a magneto-induktívne testovanie, elektromagnetická defektoskopia.