Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Systémová analýza a syntéza

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
24693
Posledná úprava
27.05.2009
Zobrazené
2 982 x
Autor:
bubkaa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. SYSTÉMOVÉ POJMY:
Systém – súbor prvkov a väzieb medzi nimi. Systém je účelovo definovaná množina prvkov, elementov, komponentov, podsystémov a množina väzieb medzi nimi, ktoré ako celok vykazujú určitú funkciu.
Rôzne definície spravidla zahrňovali nasledovné komponenty:
- súbor prvkov – súbor identifikovateľných elementov
- súbor interakcií – množina vzťahov a väzieb
- súbor parametrov – ukazovatele a normatívy, charakterizujúce vlastnosti a procesy systému
- účelové funkcie – dielčie ciele, z ktorých každá reprezentuje, systémový suboptimum
- cieľové funkcie – obsahujúce spôsoby optimalizácie jednotlivých účelových funkcií
v zmysle systémového optima.
Štruktúra systémov . súbor prvkov, komponentov a interakcií medzi nimi, pričom interakcie dynamizujú v súlade s účelovými funkciami a cieľovými funkciami jeho efektívnosť.
Systémový komponent – časť systému, ktorý plní relatívne autonómnu funkciu
- subsystém, dielčí systém, multisystém (nadsystém)
Prvok systému- tá časť systému, na ktorej je účelné a možné deliť systém
- vonkajšie, vnútorné, okrajové, funkčný prvok, riadiaci ...
Interakcia – všeobecný názov pre vyjadrenie vzájomného pôsobenia
Vzťah – je to kvalitatívny popis interakcie.
Väzba- determinovanie a kvantifikácia vzťahu
Spätná väzba- vzťah medzi výstupom a vstupom prvku alebo systému

Kľúčové slová:

systemove pojmy

Systémová analýza

Systémová synteza