Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 549   projektov
10 nových

Sociológia - vypracované otázky (čo je to sociológia, jej funkcie...)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40901
Posledná úprava
20.11.2012
Zobrazené
1 783 x
Autor:
miskis
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Cieľ predmetu
Cieľom je skúmať spoločnosť vo všetkých jej prejavoch a na všetkých úrovniach jej vývoja. Výskum rôznych rolí, vzťahov a interakcií, sociálnych väzieb, noriem správania, záujmov a podobne.

2. Čo je to? (plus definícia)
Sociológia
-humanitná veda , veda o človeku
-zaoberá spoločnosťou, skúma jej vývoj, prejavy, formy správania...
-úzko spojená s psychológiou, kultur. antropológiou, pedagogikou
- sociológia športu ako súčasť sociológie Sociológia športu
-je to vedná disciplína ktorá sa zaoberá výskumom sociálneho správania v športe, vzájomným pôsobením medzi spoločnosťou a športom
-vychádza z „materskej vedy“ využíva jej metódy, poznatkovú základňu, ale súčasne je relatívne samostatná!!!

3. Užitočnosť
- umožňuje ľuďom objektívnejšie spoznávať a chápať sociálny svet, v ktorom žijú, svoje miesto v ňom, pomáha im lepšie sa vo svete orientovať a úspešnejšie žiť
...

Kľúčové slová:

sociólogia

šport

veda o športe

sociólogia v športe

sociólogia športuObsah:
 • 1. Cieľ predmetu
  2. Čo je to? (plus definícia)
  3. Užitočnosť
  4. Funkcie sociológie
  5. Čo znamená sociálne myslieť
  6. Špec. soc. disciplíny
  7. Základné kategórie- spoločnosť, spoločenská skupina,
  8. Sport. kinantropológia, humanistika, edukológia?
  9. Roviny skúmania soc. Športu- vymenovať
  10. Hist. vznik a vývoj, športu ako spoloč. fenoménu. A jeho členenie, socializácia v športe.
  11. Európska charta športu 1992
  12. EU a funkcie športu- Biela kniha o športe2007
  13. Vymedz. Znaky športu
  14. Šport- sociologické vymedzenie
  15. Charakteristika moderného športu
  l6. Princíp agón- súťaž v športe
  17. Princíp alea -( kocka - stastie- nahoda)
  18. Roviny skúmania soc. - kultúrna rovina,
  19. SociaIny výskum
  20. Výskumný proces- druhy metódy techniky
  21. Dotazníky- tvorba
  22. Etapy soc. výskumu aj techniky
  23. Interview, anketa
  24. Šp. Aktivity- delenie, druhy športov, klasifik. Podľa osob. kontaktu, bezkontaktné, dnešný modul- spoločenské skupiny a ich klasifik. konfl. v športe.
  25. Amatér na profesionála
  26. Rekreač. Šport, ŠpV
  27. Formálna štr.- tréner, manager, - každého popis
  28. Štruktúra šp. Družstva, vymedz. trénerskej pozície, typológia trénerov typologia trénera: despoticky, autoritatívny , liberálny
  29. Rozhodca, deviácia
  30. Negat. javy v športe
  31. Soc. športu skúma , korupcia, korupcia v športe
  32. Diváci, fanúšikovia, chuligáni
  33. Zásada fair play
  34. Agresivita v športe a násilie