Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 586   projektov
0 nových

Sociálna politika a politika zamestnanosti

«»
Prípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
123 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37008
Posledná úprava
13.03.2011
Zobrazené
2 392 x
Autor:
petike1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
2. Sociálne práva, ekonomické práva, právo na prácu, právo na zamestnanie a soc. práca

Sociálne právo: sú to všeobecné práva, na ktoré má občan nárok. Je to právo na prácu, právo na podnikanie, právo na zamestnanie, na lekársku starostlivosť, na soc. zabezpečenie, právo ochrany matky a dieťaťa Ekonomické právo: patrí tu aj vzťah práca a kapitál. Právo občana vlastniť majetok, používať ho, narábať s ním a uzatvárať zmluvy o ňom. Právo na prácu – je základným ľudským právom deklarovaným Všeobecnou deklaráciou ľudských práv. Zaručuje možnosť slobodne si zvoliť zamestnanie z uspokojivých prac. podmienok a za primeranú odmenu. Právo na prácu je subjektívne právo každého občana. Jeho obsahom je prácu dostať, právo prácu si udržať a možnosť ju reálne vykonávať, právo na poskytnutie služieb zamestnanosti vrátane práva na soc. zabezpečenie v prípade 

Kľúčové slová:

sociálna politika

zamestnanosť

sociálne práva

subjekty služieb zamestnanosti

sociálna kohéziaObsah:
 • 1.Sociálna politika a politika zamestnanosti
  2. Sociálne práva, ekonomické práva, právo na prácu, právo na zamestnanie a soc. práca
  3.Charakterizujte subjekty soc. politiky a subjekty služieb zamestnanosti
  4.Globalizácia, sociálna kohézia, flexikurita, pojem a obsah
  5. Migrácia, pojem druhy a sociálna práca
  6.Základné nástroje soc. politiky na trhu práce
  7. OSN, Medzinárodná organizácia práce a soc. politika
  8. Rada Európy, Európska únia a politika zamestnanosti
  9.Voľný pohyb osôb, sociálna inklúzia a zamestnanosť
  10. Nástroje soc. politiky na trhu práce
  11. Vznik, zmeny a skončenie pracovného pomeru, hromadné prepúšťanie
  12. Základné politické a právne dokumenty – pramene soc. politiky v politike zamestnanosti
  13. Politika zamestnanosti a sociálna práca
  14. Sociálne poistenie a poistene v nezamestnanosti
  15. Služby zamestnanosti
  16. Aktívna politika trhu práce
  17. Inštitúcie politiky zamestnanosti a politiky trhu práce
  18. Uchádzač o zamestnanie a záujemca o zamestnanie
  19. Voľba povolania, preventívne poradenstvo, informačné a poradenské služby
  20. Sprostredkovateľské služby a odborné poradenstvo
  21. Štrukturálne fondy Európskej únie, operačné programy