Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 554   projektov
3 nových

Právne dejiny Slovenska (PDS)

«»
Prípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
132 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40213
Posledná úprava
08.05.2012
Zobrazené
4 166 x
Autor:
ten.pan
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky A, B z predmetu Právne dejiny Slovenska, právnická fakulta UK, zimný semester. Vypracované veľmi detailne - 58 strán.

Kľúčové slová:

PDS

právne dejiny slovenska

vypracované otázky

UNIBAObsah:
 • A1 Vznik štátu na našom území. od samovej ríše po vznik nitrianskeho kniežatstva
  A2 Veľká morava. štátne a správne právo
  A3 Veľká morava a jej právne pamiatky
  A5 Právny partikularizmus. Základná charakteristika
  A6 Krajinské právo
  A7 Cirkevné právo
  A8 Poddanské právo
  A9 Mestské právo
  A10 Cechové a banské právo
  A11 Zlatá bula ondreja ii. 1222 (a jej opätovné vydania v roku 1231 a 1267) a dekrét Ľudovíta I. veľkého z roku 1351
  A12 Menší dekrét Žigmunda Luxemburského z roku 1405
  A13 Väčší dekrét Mateja Korvína a Vladislava II
  A14 Opus tripartitum
  A15 Snahy o revíziu tripartita a corpus iuris hungarici
  A16 Problematika romanizácie práva v uhorsku
  A17 Vývoj uhorského ústavneho (štátneho ) správneho práva do roku 1526
  A18 Uhorské štátne právo v r. 1526-1848. výkonná a zákonodarná moc.
  A19 Uhorská stavovská ústava. verwirkungstheorie.
  A20 Uhorské správne právo do roku 1526
  A21 Uhorské správne právo v r. 1526–1848.
  A22 Feudálne osobné právo
  A23 Feudálne rodinné právo
  A24 Feudálne vecné právo
  A25 Feudálne záväzkové právo
  A26 Feudálne dedičské právo
  A27 Feudálne obchodné právo
  A28 Feudálne trestné právo
  A29 Feudálne procesné právo
  A30 Právnické vzdelanie v r. 1000-1848
  A31 Právna veda a jej osobnosti vo feudálnom uhorsku
  A32 Reformy Márie Terézie a Jozefa II

  B1 Pramene práva v období dualizmu
  B2 Rovnosť pred zákonom a osobná sloboda 1848-1918
  B3 Judexkuriálna konferencia (v učebnici str. 118-120)
  B4 Maďarské reformné hnutie
  B5 Marcové zákony uhorského snemu. zákony zakotvujúce nezávislý Uhorský štát.
  B6 Marcové zákony uhorského snemu, zákony rušiace feudalizmus.
  B7 Volebné právo v Uhorsku v r. 1848–1918.
  B8 Stadionova ústava.
  B9 Vojenská diktatúra a provizórium, neabsolutizmus
  B10 Obnova ústavnosti, októbrový diplom a februárový patent. druhé provizórium
  B11 Rakúsko-maďarské vyrovnanie, vzťah Rakúska a Uhorska za dualizmu
  B12 Uhorský konštitucionalizmus v období dualizmu
  B13 Politické programy slovákov v r. 1848 -1849
  B14 Memorandum národa slovenského, viedenské memorandum
  B15 Národnostný zákon z roku 1849 a zák. čl z roku 1868
  B16 Úsilie o maďarizáciu. Národnostné práva a národnostná politika v uhorsku za dualizmu.
  B17 Správne právo v uhorsku 1848-1918
  B18 Kodifikácia práva v uhorsku za dualizmu
  B19 Osobné právo za dualizmu
  B20 Rodinné právo za dualizmu
  B21 Dedičské právo
  B22 Vecné právo za dualizmu
  B23 Záväzkové právo za dualizmu
  B24 Obchodné a zmenkové právo za dualizmu
  B25 Trestné právo za dualizmu
  B26 Občianske a trestné procesné právo
  B27 Právne dôsledky vyhlásenia prvej svetovej vojny
  B28 Cesta k vzniku 1. ČSR

Zdroje:
 • vypracované študentmi právnickej fakulty podľa zadania vypracovaných otázok na skúšku z predmetu právne dejiny slovenska - zimný semester