Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 545   projektov
1 nových

Podklady na skúšku z Pedagogickej diagnostiky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45251
Posledná úprava
25.08.2014
Zobrazené
698 x
Autor:
lyliankan
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podklady na skúšku z predmetu Pedagogická diagnostika, sú to vypracované otázky, ktoré vyplývajú z syláb z tohto predmetu. Otázky sa týkajú :
 • Základné otázky pedagogického diagnostikovania - metódy, druhy, proces, diagnostikovanie rozvíjania dieťaťa.

Kľúčové slová:

pedagogika

diagnostika

pedagogická diagnostika

otázky

proces

metódy

druhy

dieťa

učiteľObsah:
 • Základné otázky pedagogického diagnostikovania - metódy, druhy, proces, diagnostikovanie rozvíjania dieťaťa.

Zdroje:
 • GAVORA, P. 1999. Akí sú moji žiaci? Pedagogická diagnostika žiaka. Bratislava: Práca, 1999.
 • GUZIOVÁ, K. a kol. 1999. Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Bratislava: MŠ SR, 1999.
 • HAJDÚKOVÁ, V. a kol. 2008. Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov. Bratislava: MP, 2008.
 • KOSTRUB, D. 2002. Problematika cieľa v počiatočnej edukácii. Prešov: Rokus, 2002.
 • KOSTRUB, D. 2003. Od pedagogiky k didaktike. Prešov: Rokus, 2003.
 • PASCH, M. 2005. Od vzdelávacieho programu k vyučovacej hodine. Praha: Portál, 2005.
 • PETLÁK, E. 2004. Všeobecná didaktika. Bratislava: Iris, 2004.
 • PETTY, G. 2004. Moderní vyučovaní. Praha: Portál, 2004.
 • PODHÁJECKÁ, M. 2007. Edukačnými hrami poznávame svet. Prešov: GRAFOTLAČ, 2007.
 • Štátny vzdelávací program ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie. Bratislava: MŠ SR, 2008.
 • Štátny vzdelávací program ISCED 1 - primárne vzdelávanie. Bratislava: MŠ SR, 2008.
 • TUREK, I. 2008. Didaktika. Bratislava: Iura Edition, 2008.
 • ZELINKOVÁ, O. 2001. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2001.