Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
9 nových

Organizačné správanie - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
50 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
34898
Posledná úprava
16.06.2010
Zobrazené
2 715 x
Autor:
markhusss
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Čo je to organizačné správanie, z akých vedných disciplín vychádza
2. Aké sú funkcie manažéra
3. Osobnosť – hlavné determinanty osobnosti, odlišnosti osobnosti
4. Hodnoty a postoje - aký je význam ich poznania.
5. Aké sú bariéry efektívnej percepcie
6. Aké sú determinanty produktivity pracovníka
7. Charakterizujte pracovné postoje, aký je vzťah pracovnej spokojnosti, vyk.
8. Stres – typy stresu, individuálne diferencie a stres, zdroje stresu
9. Skupina
10. Aké sú negatívne prejavy správania sa v skupine a ako ich eliminovať
11. Individuálne a skupinové rozhodovanie
12. Uveďte klasifikáciu rozhodovania a etapy procesu rozhodovania
13. Interpersonálna komunikácia
14. Aké typy moci poznáte a aké sú zdroje moci
15. Aké sú základné znaky organizačnej kultúry
16. Čo je to konflikt, aké je členenie konfliktov
17. Aké sú príčiny zmien v organizácii, aké sú príčiny rezistencie voči zmene.
18. Aké sú spôsoby efektívneho zvládania rezistencie voči zmene
19. Charakterizujte Levinov model zmeny
20. Charakterizujte techniky on-the job, off-the job
21. Dizajn pracoviska – charakterizujte jednotlivé prístupy
22. Tímy v organizácii – ako sa odlišuje tím od skupiny
23. Organizačná štruktúra – mechanistický prístup
24. Organizačná štruktúra – organický prístup
25. Nový model organizácie, typické črty nového modelu organizácie
26. Vedenie ľudí
27. Situačné teórie vedenia ľudí – Fiedlerov, Hersey-Blanchardov model
28. Situačný prístup k vedeniu ľudí – teória Cesta-cieľ Roberta Housa
29. Rozhodovanie a riešenie problémov – prístupy k rozhodovaniu
30. Vroom-Yeton model rozhodovania - charakterizujte.
31. Čo sú to kariérne kotvy
32. Charakterizujte obsahové teórie motivácie
33. Charakterizujte ERG teóriu a porovnajte ju s Maslowovou teóriou potrieb
34. Charakterizujte Herzbergovu teóriu potrieb
35. Charakterizujte procesné teórie motivácie
36. Čo je to emocionálna inteligencia, čo tvorí EQ
37. Čo je psychologický kontrakt
38. Čo je to učenie

Kľúčové slová:

organizácia

správanie

učenie

moc

vedenie

motivácia

produktivity

percepcia

skupiny

prístupy

motivácia

inteligencia

rozhodovanie

procesZdroje:
  • 1. RUDY J. – SULÍKOVÁ R. – LUPTÁKOVÁ S. – VARGIC B.: Organizačné správanie. Bratislava: FABER, 2001. 345 s. ISBN 80-89019-07-2
  • 2. BĚLOHLÁVEK, F.: Desatero manažéra. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-873-2
  • 3. ŠULEŘ, O.: Zvládáte své manažerské role? Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-702-7 KLIEBL, J. a kol.: Metody personální práce. Praha: VSE, 2000. ISBN 80-7329-122-3